30 juni 2022

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel jan-maart 2022

De wereldzuivelhandel toonde in het eerste kwartaal van 2022 een wisselend beeld. De wereldhandel in kaas (+3%) en boter en boterolie (+2%) nam toe, herstellend van de daling in het laatste kwartaal van 2021. Dit herstel is voornamelijk te relateren aan de weer genormaliseerde handelsstromen tussen de EU en het VK. Bij niet-mager melkpoeder (-14%) en mager melkpoeder (-8%) was sprake van een verdere daling van het wereldhandelsvolume. Met name China nam in het eerste kwartaal beduidend minder af.

Wisselend beeld EU-export

De EU-export liet in het eerste kwartaal van 2022 twee gezichten zien. Enerzijds steeg de export van kaas en boter en boterolie, wat voornamelijk het resultaat was van herstel van de afgenomen handel vanwege de Brexit in het begin van 2021. Anderzijds daalde de uitvoer van beide typen melkpoeder, de dalende lijn voortzettend van het afgelopen jaar.

Verdere afname Nieuw-Zeelandse export

Nieuw-Zeeland wist in de eerste drie maanden van dit jaar alleen bij mager melkpoeder een toename te realiseren, daarmee herstel tonend van de afname in 2021. Bij de andere productgroepen was sprake van een sterke daling, wat een voortzetting van de krimp betekende.

Minder poeder geëxporteerd door VS

De VS heeft de stijgende lijn niet bij alle productgroepen vast weten te houden. De Amerikaanse export van kaas en boter en boterolie bleven wel toenemen. De uitvoer van niet-mager en mager melkpoeder daalde echter fors in de eerste drie maanden van 2022, wat deels verklaard kan worden door de logistieke problemen in de VS.

Groei Australië bij alle productgroepen

Australië heeft bij alle productgroepen een stijging laten zien, ondanks het feit dat de melkproductie sterk gedaald is in het eerste kwartaal van dit jaar. Met deze toename in de export werd de positieve trend van 2021 voortgezet.

Lees de gehele wereldzuivelhandel actueel jan-mrt 2022 (pdf)

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht