02 oktober 2023

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel januari - juni 2023

De wereldzuivelhandel liet in het tweede kwartaal van 2023 bij alle producten groei zien. Bij kaas (+1,9%) was dit een herstel na een jaar met stagnerende handel. Boter en boterolie (+8,0%) vervolgde, na een korte onderbreking met vrijwel stabiele volumes in het eerste kwartaal, de weg van sterke groei. Niet-mager melkpoeder steeg aanzienlijk (+23,8%), waarmee de forse daling in het eerste kwartaal ruimschoots werd gecompenseerd. Hiermee kwam een einde aan een langdurige periode van sterke krimp. De wereldhandel van mager melkpoeder nam voor het derde kwartaal op rij fors toe (+11,5%).

Toename EU export bij alle productgroepen

De EU export toonde in het tweede kwartaal een positief beeld, met stijgingen bij alle producten. De handel in kaas en niet-mager melkpoeder liet daarmee herstel zien na een lange periode van daling. De uitvoer van boter en boterolie en vooral mager melkpoeder nam sterk verder toe.

Ook positief beeld bij Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland liet hetzelfde beeld zien als de EU. Bij alle producten was sprake van een significante toename. Bij niet-mager melkpoeder nam het volume voor het eerst in bijna 2 jaar tijd weer toe.

Terugval VS export

De Verenigde Staten zagen de export bij alle producten afnemen. Bij zowel kaas als mager melkpoeder kwam hiermee een einde aan een langere periode van groei. De daling van de Amerikaanse uitvoer van boter en boterolie was reeds ingezet in het eerste kwartaal.

Krimp Australië door dalende melkproductie

Australië ondervindt veel hinder van de dalende melkproductie. Bij alle producten leidde dit tot zeer sterke krimp in de export.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht