02 oktober 2023

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel januari - juni 2023

De wereldzuivelhandel liet in het tweede kwartaal van 2023 bij alle producten groei zien. Bij kaas (+1,9%) was dit een herstel na een jaar met stagnerende handel. Boter en boterolie (+8,0%) vervolgde, na een korte onderbreking met vrijwel stabiele volumes in het eerste kwartaal, de weg van sterke groei. Niet-mager melkpoeder steeg aanzienlijk (+23,8%), waarmee de forse daling in het eerste kwartaal ruimschoots werd gecompenseerd. Hiermee kwam een einde aan een langdurige periode van sterke krimp. De wereldhandel van mager melkpoeder nam voor het derde kwartaal op rij fors toe (+11,5%).

Toename EU export bij alle productgroepen

De EU export toonde in het tweede kwartaal een positief beeld, met stijgingen bij alle producten. De handel in kaas en niet-mager melkpoeder liet daarmee herstel zien na een lange periode van daling. De uitvoer van boter en boterolie en vooral mager melkpoeder nam sterk verder toe.

Ook positief beeld bij Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland liet hetzelfde beeld zien als de EU. Bij alle producten was sprake van een significante toename. Bij niet-mager melkpoeder nam het volume voor het eerst in bijna 2 jaar tijd weer toe.

Terugval VS export

De Verenigde Staten zagen de export bij alle producten afnemen. Bij zowel kaas als mager melkpoeder kwam hiermee een einde aan een langere periode van groei. De daling van de Amerikaanse uitvoer van boter en boterolie was reeds ingezet in het eerste kwartaal.

Krimp Australië door dalende melkproductie

Australië ondervindt veel hinder van de dalende melkproductie. Bij alle producten leidde dit tot zeer sterke krimp in de export.

Meer nieuwsberichten

Onderzoek & Innovatie

24 oktober 2023

Nog t/m 1 december: Deel uw ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL ieder jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

30 november 2023

Marktbericht Zuivel november 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

09 november 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL oktober 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de podcast Melkveebedrijf wordt groter en extensiever, IDF World...

Lees het volledige bericht