28 september 2022

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel januari - juni 2022

De wereldzuivelhandel toonde in het tweede kwartaal van 2022 een bijna vergelijkbaar beeld met het eerste kwartaal. Bij niet-mager melkpoeder (-22%) en mager melkpoeder (-10%) zette de significante daling door, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de beduidende afname van de afzet in China. De wereldhandel in boter en boterolie liet als enige product een forse stijging (+7%) zien in het tweede kwartaal. Dit kwam grotendeels door het herstel van de handel vanuit de EU richting het VK. Bij kaas bleef het volume in het tweede kwartaal stabiel, zodat geen vervolg werd gegeven aan de groei in het eerste kwartaal.

Overwegend krimp EU-export

De EU-export liet in het tweede kwartaal van 2022 alleen bij boter en -olie groei zien. Dit kwam door het sterke herstel van de afzet richting het VK. Naar andere derde landen werd per saldo minder boter en -olie uitgevoerd. Bij kaas daalde het volume in het tweede kwartaal, na de groei in het eerste kwartaal. De uitvoer van beide typen melkpoeder zette de dalende lijn voort.

Nieuw-Zeelandse uitvoer daalt, boter en -olie uitgezonderd

Ook Nieuw-Zeeland wist in het tweede kwartaal alleen bij boter en -olie een toename te realiseren. Bij kaas en niet-mager melkpoeder hield de forse krimp aan. Bij mager melkpoeder kon geen vervolg worden gegeven aan de sterke groei in het eerste kwartaal.

Forse daling mager poeder VS houdt aan

De Amerikaanse export van kaas en boter en boterolie blijft toenemen. Daarnaast herstelde de uitvoer van niet-mager melkpoeder in het tweede kwartaal. De forse daling van de mager poeder export van de VS hield echter ook in het tweede kwartaal aan.

Dalende melkproductie speelt Australië parten

Australië ondervindt steeds meer hinder van de dalende melkproductie. Bij alle productgroepen was in het tweede kwartaal sprake van daling dan wel stagnatie.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Export

31 maart 2023

Geslaagde Zuid-Korea audit

Een delegatie van het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) uit Korea heeft van...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

31 maart 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - december 2022

De wereldzuivelhandel liet in het vierde kwartaal van 2022 nog steeds een wisselend beeld zien...

Lees het volledige bericht