31 maart 2023

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel januari - december 2022

De wereldzuivelhandel liet in het vierde kwartaal van 2022 nog steeds een wisselend beeld zien. Enerzijds daalde de handel in kaas (-1%) en niet-mager melkpoeder (-19%). Anderzijds lieten boter en boterolie (+8%) en mager melkpoeder (+9%) een forse stijging zien in het vierde kwartaal.

De kentering bij kaas werd reeds ingezet in het tweede kwartaal. Bij niet-mager melkpoeder is feitelijk sprake van een voortzetting van de sterke daling, die in de eerste helft van het jaar te zien was. Het lichte herstel in het derde kwartaal was niet meer dan een korte onderbreking. Bij boter en boterolie werd hiermee de positieve lijn voortgezet. Mager melkpoeder liet met deze toename voor het eerst in ruim anderhalf jaar tijd weer eens groei zien.

Daling EU-export zet door, wel herstel mager poeder

De EU-export noteerde in het vierde kwartaal van 2022 bij bijna alle producten een forse daling. Alleen bij mager melkpoeder was, voor het eerst sinds begin 2021, weer groei waarneembaar. Bij kaas was sinds het tweede kwartaal een afname te zien. Niet-mager melkpoeder zette de continu dalende lijn voort. De EU kon bij boter en boterolie de groei van het eerste halfjaar niet vasthouden.

Wisselend beeld Nieuw-Zeelandse uitvoer

Nieuw-Zeeland liet een wisselend beeld zien in het vierde kwartaal. Bij kaas was sprake van een stabiel beeld, zodat geen vervolg werd gegeven aan de groei in het derde kwartaal. Boter en boterolie en mager melkpoeder namen weer sterk toe. De Nieuw-Zeelandse export van niet-mager melkpoeder vervolgde in het vierde kwartaal, na enig herstel in het derde kwartaal, de weg van aanzienlijke krimp.

Stijging export VS

De Amerikaanse export van kaas en boter en boterolie blijft nog altijd sterk toenemen. Bij mager melkpoeder was sprake van enig herstel in het vierde kwartaal, na de forse daling in de eerste drie kwartalen van 2022.

Dalende melkproductie hindert exportpositie Australië

Australië ondervindt steeds meer hinder van de dalende melkproductie. Bij kaas, boter en boterolie en mager melkpoeder leidde dit weer tot sterke krimp in het vierde kwartaal. Bij niet-mager melkpoeder werd nog wel groei gerealiseerd.

Meer nieuwsberichten

Onderzoek & Innovatie

24 oktober 2023

Nog t/m 1 december: Deel uw ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL ieder jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

30 november 2023

Marktbericht Zuivel november 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

09 november 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL oktober 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de podcast Melkveebedrijf wordt groter en extensiever, IDF World...

Lees het volledige bericht