04 april 2022

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel januari - december 2021

De wereldzuivelhandel liet in het vierde kwartaal bij alle producten een sterke daling zien. Bij kaas was een dergelijke forse afname (-4%) in jaren niet voorgekomen. In het tweede en derde kwartaal was nog sprake geweest van sterke groei. De afname van de wereldhandel in boter en boterolie was -5%. Het herstel in het derde kwartaal was zodoende van korte duur. De daling bij niet-mager melkpoeder bedroeg -4%, ook in het derde kwartaal was sprake van een forse krimp. Mager melkpoeder noteerde ook een afname van -4%. Reeds sinds het tweede kwartaal is sprake van stagnatie bij dit product.

Negatieve exportcijfers EU bij alle producten

De EU-export liet in het vierde kwartaal bij alle producten negatieve exportcijfers zien. Dit hing vooral samen met de tegenvallende melkproductie in de tweede helft van 2021. Door de sterke afname van de export in het laatste kwartaal viel bij kaas uiteindelijk de balans negatief uit over het gehele jaar. Ook bij de andere producten was in 2021 per saldo sprake van een daling. Met name de EU-export van boter en boterolie en niet-mager melkpoeder daalde significant.

Ook sterke terugval Nieuw-Zeelandse export

Ook Nieuw-Zeeland zag in het laatste kwartaal van 2021 de export sterk afnemen bij alle producten. Ondanks deze daling is bij kaas en niet-mager melkpoeder over het gehele jaar nog wel sprake van een forse groei, dankzij de positieve ontwikkeling in de eerste helft van het jaar. De export van boter en boterolie en mager melkpoeder lag uiteindelijk per saldo beduidend lager dan in 2020.

Sterke groei uitvoer VS en Australië

Meest opvallende ontwikkeling in 2021 is de nadrukkelijke comeback van de VS op de internationale zuivelmarkt. Een sterke melkproductie in de eerste helft van het jaar in combinatie met een relatief gunstige dollarkoers legden hiervoor de basis. De hernieuwde export expansie van de VS is zichtbaar bij alle producten, maar met name bij mager melkpoeder.

Bij Australië vertaalde een periode van goede melkproductie en verbeterde omstandigheden op de zuivelmarkt zich in 2021 in toegenomen exportvolumes bij alle productgroepen. Ook in het vierde kwartaal was het beeld overwegend positief. Alleen niet-mager melkpoeder was nagenoeg stabiel.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

07 juni 2023

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 juni 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL mei 2023

U leest in deze nieuwsbrief over 'Brochure: Sorghum als potentieel voedergewas' en andere onderzoeken voor...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 mei 2023

Marktbericht Zuivel mei 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in april met ruim 3% toe, zodat nog altijd sprake was...

Lees het volledige bericht