28 juni 2021

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel jan - maart 2021

De wereldzuivelhandel liet in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een wisselend beeld zien. Enerzijds ontwikkelden de exportvolumes in zowel niet-mager melkpoeder (+7%) als mager melkpoeder (+3%) zich positief. Bij mager melkpoeder betrof dit verder herstel na een overall gezien zwak voorafgaand jaar. Anderzijds bleef het volume van met name boter en boterolie opnieuw verder achter (-3%) en stagneerde de exportontwikkeling van kaas (-0%).

EU: uitvoer blijft achter

De EU-27-export liet, uitgezonderd mager melkpoeder, overwegend negatieve exportcijfers zien. Dit kwam o.a. door de zeer gematigde melkproductieontwikkeling in de betreffende periode maar ook Brexit speelde mee. Opvallend was vooral de ver achterblijvende boterexport, die zich deed voelen op de wereldmarkt en ook leidde tot forse exportstijgingen bij andere aanbieders. De belangrijke kaasexport, waarin de EU leidend is, liet stagnatie zien.

Nieuw-Zeeland: alles in het teken van China

Voor Nieuw-Zeeland stond het eerste kwartaal vooral in het teken van het beleveren van de alsmaar toenemende vraag van de Chinese markt. Het land realiseerde daardoor stevige groei in belangrijke productcategorieën als niet-mager melkpoeder, kaas en boter en boterolie. De terugval in de uitvoer van mager melkpoeder was daarbij een direct gevolg van gemaakte keuzes in de productmix.

VS: sterke comeback

Opvallendste ontwikkeling in het eerste kwartaal was de nadrukkelijke comeback van de VS op de internationale zuivelmarkt. Dit hing samen met een voortdurend sterk groeiende melkproductie in combinatie met de uitfasering van corona gerelateerd overheidsbeleid, dat via stimulering van de lokale afzet tijdelijk een groter beslag had gelegd op de beschikbare melk. De hernieuwde export expansie van de VS was zichtbaar bij diverse producten, maar vooral duidelijk in het mager melkpoeder segment.

Australië en Argentinië: productiegroei vertaald in meer export

Bij zowel Australië als Argentinië vertaalde een periode van goede melkproductie en verbeterde omstandigheden op de zuivelmarkt zich in het eerste kwartaal in toegenomen exportvolumes bij alle in het rapport besproken productgroepen.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Duurzame Zuivelketen

Weidegang

16 maart 2023

Deelrapportage Behoud weidegang 2022

De eerste Deelrapportage van de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2022 is nu beschikbaar. U leest in...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 maart 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL februari 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de deelname van Arjan Schimmel aan panel boerderijeducatie, interessante...

Lees het volledige bericht