28 juni 2021

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel jan - maart 2021

De wereldzuivelhandel liet in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een wisselend beeld zien. Enerzijds ontwikkelden de exportvolumes in zowel niet-mager melkpoeder (+7%) als mager melkpoeder (+3%) zich positief. Bij mager melkpoeder betrof dit verder herstel na een overall gezien zwak voorafgaand jaar. Anderzijds bleef het volume van met name boter en boterolie opnieuw verder achter (-3%) en stagneerde de exportontwikkeling van kaas (-0%).

EU: uitvoer blijft achter

De EU-27-export liet, uitgezonderd mager melkpoeder, overwegend negatieve exportcijfers zien. Dit kwam o.a. door de zeer gematigde melkproductieontwikkeling in de betreffende periode maar ook Brexit speelde mee. Opvallend was vooral de ver achterblijvende boterexport, die zich deed voelen op de wereldmarkt en ook leidde tot forse exportstijgingen bij andere aanbieders. De belangrijke kaasexport, waarin de EU leidend is, liet stagnatie zien.

Nieuw-Zeeland: alles in het teken van China

Voor Nieuw-Zeeland stond het eerste kwartaal vooral in het teken van het beleveren van de alsmaar toenemende vraag van de Chinese markt. Het land realiseerde daardoor stevige groei in belangrijke productcategorieën als niet-mager melkpoeder, kaas en boter en boterolie. De terugval in de uitvoer van mager melkpoeder was daarbij een direct gevolg van gemaakte keuzes in de productmix.

VS: sterke comeback

Opvallendste ontwikkeling in het eerste kwartaal was de nadrukkelijke comeback van de VS op de internationale zuivelmarkt. Dit hing samen met een voortdurend sterk groeiende melkproductie in combinatie met de uitfasering van corona gerelateerd overheidsbeleid, dat via stimulering van de lokale afzet tijdelijk een groter beslag had gelegd op de beschikbare melk. De hernieuwde export expansie van de VS was zichtbaar bij diverse producten, maar vooral duidelijk in het mager melkpoeder segment.

Australië en Argentinië: productiegroei vertaald in meer export

Bij zowel Australië als Argentinië vertaalde een periode van goede melkproductie en verbeterde omstandigheden op de zuivelmarkt zich in het eerste kwartaal in toegenomen exportvolumes bij alle in het rapport besproken productgroepen.

Meer nieuwsberichten

KringloopWijzer

Duurzaamheid

18 mei 2022

KringloopWijzer door 99% tijdig ingediend

Op 15 mei 2022 hadden 13.859 melkveehouders de KringloopWijzer 2021 ingediend. Hiermee heeft 99% van...

Lees het volledige bericht

KringloopWijzer

Duurzaamheid

16 mei 2022

Videoserie Stan de Kringloopman

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Zo...

Lees het volledige bericht

Koemonitor

10 mei 2022

KoeMonitor en een EU-audit

KoeMonitor en een EU-audit op officiële controles van veiligheid van melk en zuivelproducten: de Europese...

Lees het volledige bericht