27 oktober 2020

Export

Verbeteringen e-CertNL-systeem

In Nederland loopt de afgifte van veterinaire exportcertificaten via het elektronische systeem e-CertNL. De NVWA heeft sinds een jaar een nieuwe manier van werken voor verbeteringen aan het e-CertNL-systeem.

Voorstellen voor functionele verbeteringen van het systeem kunnen per sector bij de NVWA worden ingebracht via de sectorale Change Advisory Board (sCAB). De NVWA legt in een kort filmpje uit hoe dit principe werkt.

Begin oktober 2020 vond de tweede CAB-Zuivel plaats. Vanuit het bedrijfsleven namen drie specialisten (handel, babyvoeding en industrie) en vanuit de bevoegde autoriteiten tevens drie zuivelspecialisten zitting in de vergadering. ZuivelNL is voorzitter van de CAB-Zuivel. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Team Export.

Meer nieuwsberichten

Duurzame Zuivelketen

27 november 2020

Vorderingen DZK-project Veiligheid op boerenerf

Een veiliger omgeving op het boerenerf en daardoor minder ongevallen, is één van de zeven...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

27 november 2020

Marktbericht Zuivel november 2020

De Nederlandse melkaanvoer liet in oktober (-0,1%), net als in september, een stabiel beeld zien...

Lees het volledige bericht

NNC-IDF

27 november 2020

Henk Hogeveen benoemd in commissie IDF

Begin november hield de internationale zuivelbond IDF haar jaarvergaderingen. Deze vonden dit jaar volledig online...

Lees het volledige bericht