16 januari 2024

Onderzoek & Innovatie

Update vraaggestuurd onderzoek 2023

Van 23 oktober tot en met 1 december 2023 konden melkveehouders voor de tweede keer hun ideeën voor kennis voordragen aan ZuivelNL. Uit de oproep zijn 160 suggesties voor onderzoek voortgekomen.

Onderzoek voor de melkveehouderij

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Om maximaal bij de behoefte van de melkveehouders aan te sluiten, vroegen we hen ideeën voor nieuw onderzoek te delen en kunnen melkveehouders net als vorig jaar via een digipanel meebepalen welke onderzoeksprojecten ZuivelNL uiteindelijk gaat financieren.

160 ideeën voor onderzoek

In totaal zijn 72 vragenlijsten ingevuld door 60 melkveehouders en 12 niet-melkveehouders. De deelnemers konden in de vragenlijst aangeven aan welke kennis zij behoefte hebben. Dit heeft geresulteerd in 160 suggesties voor onderzoek. Hierbij is opgemerkt dat een aantal onderzoeksuggesties door meerdere deelnemers zijn voorgedragen. Ook hebben 31 melkveehouders zich aangemeld voor het digipanel. Door het digipanel worden de ideeën voor onderzoek geprioriteerd.

Diergezondheid en actualiteiten

Uit de voorgedragen ideeën kwam duidelijk naar voren dat de melkveehouder behoefte heeft aan kennis die aansluit bij de toekomst van het melkveebedrijf. 55 ideeën sluiten aan bij diergezondheid en dierenwelzijn. Daarnaast zijn ideeën aangedragen voor bijvoorbeeld onderzoek:

  • Bestrijding van Mortellaro
  • Teelt van gewassen, zodat meer eiwit op eigen bodem kan worden verbouwd
  • Drijfmestbenutting

Vervolg

Het digipanel van melkveehouders wordt in maart benaderd om de voorgedragen projectideeën te prioriteren. Na prioritiering door het digipanel, besluit de themagroep Onderzoek & Innovatie voor welke projectideeën (kennis)instellingen en adviesorganisaties projectvoorstellen kunnen indienen. Daarna wordt door de themagroep en het bestuur van ZuivelNL in mei besloten welke voorstellen worden omgezet in onderzoeksprojecten.

Klik hier voor meer informatie

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht