27 juli 2022

Onderzoek & Innovatie

Update onderzoeksideeën melkveehouderij

Op basis van alle ingestuurde opmerkingen en suggesties voor onderzoek melkveehouderij (totaal 370) heeft ZuivelNL 60 projectideeën ontvangen van kennisinstellingen en adviesorganisaties. Een digipanel van 39 melkveehouders gaat deze ideeën in de periode tot en met 11 augustus 2022 prioriteren.

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n 2 miljoen euro in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraaggestuurd onderzoek vroeg ZuivelNL in maart 2022 alle melkveehouders om via een vragenlijst ideeën voor onderzoek aan te dragen. In totaal werden 67 vragenlijsten ingevuld door 55 melkveehouders en 12 niet-melkveehouders. Ook gaven 39 melkveehouders aan te willen deelnemen aan het digipanel.
Kennisinstellingen en adviesorganisaties hebben op basis van de opmerkingen en suggesties in totaal 60 projectideeën ingediend.

Vervolg na 11 augustus 2022

Op basis van de prioritering van de projectideeën door het digipanel (ja, tenzij) besluit de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie eind september welke projectideeën uitgewerkt kunnen worden in concrete projectvoorstellen. Na besluitvorming hierover eind 2022 kunnen de projecten starten in 2023.

Meer over onderzoeksideeën melkveehouderij

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 24/11 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de beleidsplannen van het kabinet ten aanzien van stikstof, klimaat, water en...

Lees het volledige bericht

02 december 2022

Nieuwsbrief ZuivelNL november 2022

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

01 december 2022

Marktbericht Zuivel november 2022

De Nederlandse melkaanvoer blijft zich sterk verder herstellen. In oktober nam het volume met bijna...

Lees het volledige bericht