06 oktober 2022

Onderzoek & Innovatie

Update 6/10 volgende fase onderzoeksideeën melkveehouderij

Op basis van de wensen en suggesties ontving ZuivelNL 60 projectideeën van (kennis)instellingen en adviesorganisaties. Deze werden door 25 digipanelleden, melkveehouders die zich hiervoor hadden aangemeld, geprioriteerd. Op basis van deze prioritering besloot de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie om van 13 projectideeën - met een in totaal gevraagde ZuivelNL bijdrage van € 1,3 miljoen - een verdere uitwerking te vragen bij (kennis)instellingen.

Keuze projectideeën

Het totaal aan ZuivelNL gevraagde budget voor de 60 ingediende projectideeën is ruim € 9,5 miljoen. De projectideeën met 6 stemmen en meer vragen in totaal een budget van € 1,9 miljoen. Omdat het beschikbare budget maximaal € 1,2 miljoen (excl. btw) is, moest de themagroep Onderzoek & Innovatie van ZuivelNL een keuze maken. Bij deze keuze was de prioriteitsvolgorde van het digipanel leidend, tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken. Zo kan bijvoorbeeld al een vergelijkbaar onderzoek lopen, sommige projectideeën kunnen wellicht (gedeeltelijk) samengevoegd worden en/of volstaan met een lagere bijdrage.

Vervolg november/december 2022

De (kennis)instellingen dienen de uitgewerkte projectvoorstellen uiterlijk 1 november 2022 in. Na besluitvorming hierover eind 2022 kunnen de projecten starten in 2023.

Vraaggestuurd onderzoek melkveehouderij

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2023

ZuivelNL vacature: Medewerker Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

02 oktober 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - juni 2023

De wereldzuivelhandel liet in het tweede kwartaal van 2023 bij alle producten groei zien. Bij...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

28 september 2023

Marktbericht Zuivel september 2023

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de stijging van de Nederlandse melkaanvoer. Nadat...

Lees het volledige bericht