06 oktober 2022

Onderzoek & Innovatie

Update 6/10 volgende fase onderzoeksideeën melkveehouderij

Op basis van de wensen en suggesties ontving ZuivelNL 60 projectideeën van (kennis)instellingen en adviesorganisaties. Deze werden door 25 digipanelleden, melkveehouders die zich hiervoor hadden aangemeld, geprioriteerd. Op basis van deze prioritering besloot de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie om van 13 projectideeën - met een in totaal gevraagde ZuivelNL bijdrage van € 1,3 miljoen - een verdere uitwerking te vragen bij (kennis)instellingen.

Keuze projectideeën

Het totaal aan ZuivelNL gevraagde budget voor de 60 ingediende projectideeën is ruim € 9,5 miljoen. De projectideeën met 6 stemmen en meer vragen in totaal een budget van € 1,9 miljoen. Omdat het beschikbare budget maximaal € 1,2 miljoen (excl. btw) is, moest de themagroep Onderzoek & Innovatie van ZuivelNL een keuze maken. Bij deze keuze was de prioriteitsvolgorde van het digipanel leidend, tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken. Zo kan bijvoorbeeld al een vergelijkbaar onderzoek lopen, sommige projectideeën kunnen wellicht (gedeeltelijk) samengevoegd worden en/of volstaan met een lagere bijdrage.

Vervolg november/december 2022

De (kennis)instellingen dienen de uitgewerkte projectvoorstellen uiterlijk 1 november 2022 in. Na besluitvorming hierover eind 2022 kunnen de projecten starten in 2023.

Vraaggestuurd onderzoek melkveehouderij

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Export

31 maart 2023

Geslaagde Zuid-Korea audit

Een delegatie van het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) uit Korea heeft van...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

31 maart 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - december 2022

De wereldzuivelhandel liet in het vierde kwartaal van 2022 nog steeds een wisselend beeld zien...

Lees het volledige bericht