06 oktober 2022

Onderzoek & Innovatie

Update 6/10 volgende fase onderzoeksideeën melkveehouderij

Op basis van de wensen en suggesties ontving ZuivelNL 60 projectideeën van (kennis)instellingen en adviesorganisaties. Deze werden door 25 digipanelleden, melkveehouders die zich hiervoor hadden aangemeld, geprioriteerd. Op basis van deze prioritering besloot de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie om van 13 projectideeën - met een in totaal gevraagde ZuivelNL bijdrage van € 1,3 miljoen - een verdere uitwerking te vragen bij (kennis)instellingen.

Keuze projectideeën

Het totaal aan ZuivelNL gevraagde budget voor de 60 ingediende projectideeën is ruim € 9,5 miljoen. De projectideeën met 6 stemmen en meer vragen in totaal een budget van € 1,9 miljoen. Omdat het beschikbare budget maximaal € 1,2 miljoen (excl. btw) is, moest de themagroep Onderzoek & Innovatie van ZuivelNL een keuze maken. Bij deze keuze was de prioriteitsvolgorde van het digipanel leidend, tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken. Zo kan bijvoorbeeld al een vergelijkbaar onderzoek lopen, sommige projectideeën kunnen wellicht (gedeeltelijk) samengevoegd worden en/of volstaan met een lagere bijdrage.

Vervolg november/december 2022

De (kennis)instellingen dienen de uitgewerkte projectvoorstellen uiterlijk 1 november 2022 in. Na besluitvorming hierover eind 2022 kunnen de projecten starten in 2023.

Onderzoeksideeën melkveehouderij

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 24/11 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de beleidsplannen van het kabinet ten aanzien van stikstof, klimaat, water en...

Lees het volledige bericht

02 december 2022

Nieuwsbrief ZuivelNL november 2022

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

01 december 2022

Marktbericht Zuivel november 2022

De Nederlandse melkaanvoer blijft zich sterk verder herstellen. In oktober nam het volume met bijna...

Lees het volledige bericht