12 november 2021

Diergezondheid & Dierenwelzijn

Rol dierenarts bij bewaken zuivelkwaliteit onveranderd

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag een nieuw besluit gepubliceerd voor rundveedierenartsen. Het is een herziening van het besluit uit december 2019, waarmee rundveedierenartsen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, een officiële rol kregen in het toezicht op de gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk en colostrum die melkveehouders afleveren en zuivelverwerkers aanvoeren en verwerken. Het nieuwe besluit laat deze rol van de dierenarts onveranderd, de wijziging en een toelichting is nu gepubliceerd.

logo.name
logo.name
logo.name

Aanpassing besluit december 2019

De aanpassing van het besluit en de toelichting geven meer duidelijkheid over de positie van de Stichting Geborgde Dierenarts en de taak van de dierenarts. Reden om het besluit van december 2019 aan te passen was de ontstane (juridische) discussie over de breedte van de aanwijzing van de dierenarts (welke taak heeft de dierenarts nu precies) en de positie van de SGD (is de SGD nu een bestuursorgaan?). Middels de aanpassing van het besluit uit december 2019 worden de reikwijdte van de aanwijzing van de rundveedierenartsen en de positie van de SGD verduidelijkt.

De praktiserende dierenarts is aangewezen voor de officiële controletaak en dient daarbij te voldoen aan de voorwaarden (onafhankelijkheid, bekwaamheid en consistentie) van de Controleverordening nr. 2017/625. Uit de toelichting wordt duidelijk dat de dierenarts dit kan aantonen door deelname aan een onafhankelijk privaat kwaliteitssysteem, zoals bijvoorbeeld de Regeling Geborgde Rundveedierenarts van de SGD. Deze deelname dient te borgen dat de dierenarts de controletaken onafhankelijk, bekwaam en consistent uitvoert.

Verplichtingen privaat kwaliteitssysteem

De uitvoering van de officiële controle schept ook verplichtingen voor de dierenarts en het privaat kwaliteitssysteem waar de dierenarts aan deelneemt, richting de toezichthouder (i.c. het COKZ). Het COKZ is als toezichthouder verantwoordelijk voor het toetsen of de dierenartsen voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijkheid, bekwaamheid en consistentie. De dierenarts en het privaat kwaliteitssysteem hebben algemene rapportageverplichtingen aan het COKZ. De dierenarts heeft specifieke meldingsverplichtingen aan het COKZ wanneer bij niet-naleving van de gezondheidsvoorschriften er sprake is van risico’s voor de volksgezondheid. Het COKZ zal de verplichtingen voor privaat kwaliteitssystemen en de daarbij aangesloten dierenartsen plaatsen op haar website.

Wat houdt het nieuwe besluit in?

 • Voor de SGD
  De SGD voldoet als onafhankelijke stichting en aanbieder van een privaat kwaliteitssysteem voor dierenartsen aan de voorwaarden die het besluit aan private kwaliteitssystemen stelt.
 • Voor dierenartsen
  De vernieuwde aanwijzing heeft geen praktische consequenties voor de Regeling Geborgde Rundveedierenarts zoals deze nu geldt. De dierenarts moet kunnen aantonen dat hij bij het uitvoeren van een Officiële Controle voldoet aan de voorwaarden van de Controleverordening nr. 2017/625 (onafhankelijkheid, bekwaamheid en consistentie). De verplichtingen voor privaat kwaliteitssystemen en de daarbij aangesloten dierenartsen zal de controle instantie, COKZ, op haar website plaatsen.
  De SGD faciliteert de bij haar aangesloten dierenarts hierin met de standaard één-op-één overeenkomst, de BGP-tool en de werkinstructie. De overige onderdelen van BGP-tool faciliteren de dierenarts in het kunnen voldoen aan andere wettelijke taken.
 • Voor melkveehouders/zuivelverwerkers
  De vernieuwde aanwijzing heeft geen praktische consequenties voor het voldoen aan levensmiddelenwetgeving zoals deze nu geldt.
  De melkveehouder/zuivelverwerker moet zelf aantonen dat hij voldoet aan de EU hygiëneverordening 853/2004, melk van gezonde dieren leveren/ontvangen. De wijze waarop is vormvrij. ZuivelNL faciliteert veehouders/zuivelverwerkers hierin middels KoeMonitor met de onderdelen KoeData, KoeAlert en KoeKompas.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

05 juli 2024

ZuivelNL vacature: Administratief ondersteuner Team Export 16-24 uur

Wil jij verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteunen? Loop jij warm voor het perfect stroomlijnen...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

04 juli 2024

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2023

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juli 2024 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2023. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 juli 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL juni 2024

U leest in deze nieuwsbrief over het Jaarverslag 2023, video ruwvoer, NLvoedt 2024, RondjeKavelpad 2024...

Lees het volledige bericht