10 juli 2022

Marktinformatie

Publicatie Zuivel in Cijfers 2021

Zuivel in Cijfers 2021 biedt een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector. Verdeeld over de thema’s Economische betekenis, Marktbeeld, Melkveehouderij, Melkverwerking, Duurzaamheid, Handel en Consumptie worden de ontwikkelingen in meerjarenoverzichten toegelicht, ondersteund met grafieken en tabellen.

Daling melkproductie

De Nederlandse melkproductie daalde in 2021 met 2,5% tot een volume van 13,84 miljard kg. Een klein deel van deze daling (0,3%) is te relateren aan het schrikkeldag effect. Belangrijke redenen voor de afname van de melkproductie waren o.a. de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer, de hoge energie- en veevoerprijzen en de onzekerheid rondom de stikstofmaatregelen. Door de hoge veevoerprijzen is er minder krachtvoer gebruikt. Dit zorgde niet alleen voor minder melk, maar ook voor lagere gehaltes.

Minder kaas geproduceerd

De Nederlandse zuivelindustrie verwerkte in 2021 ongeveer 14,3 miljard kg melk, ruim 2% minder dan in 2020. Meer dan de helft daarvan was bestemd voor de kaasproductie. Deze nam met bijna 2% af, tot een volume van 955 duizend ton.

Exportwaarde sterk toegenomen

De totale Nederlandse uitvoerwaarde van zuivel nam in 2021 met bijna 9% toe, uitkomend op een niveau van € 8,2 miljard. Dit was niet alleen het resultaat van de fors hogere marktprijzen van zuivel, maar ook bij bijna alle producten van herstel van het volume na het eerste coronajaar.

Bij de belangrijkste productgroep kaas was de stijging van het volume (+3%) minder sterk dan die van de waarde (+5%). In 2021 werd in totaal ruim 945 duizend ton kaas geëxporteerd. Opvallend was de sterke afname van de export van Nederlandse kaastypes met bijna 25 duizend ton.

EU belangrijkste afzetregio

De EU is van oudsher met afstand de belangrijkste afzetregio voor Nederlandse zuivelproducten. In 2021 vertegenwoordigden de leveringen naar EU-lidstaten met een waarde van bijna € 5,8 miljard ruim 70% van de totale uitvoerwaarde. Alleen al de buurlanden België en Duitsland, samen met Frankrijk, zijn in waarde goed voor meer dan de helft van de totale Nederlandse zuivelafzet.

Nederland is één van de meest actieve EU-lidstaten op de wereldmarkt. Het Nederlandse aandeel in de wereldhandel (exclusief de EU-intrahandel), die in 2021 93,0 miljard kg melkequivalenten bedroeg, was ruim 4%.

  • Nederland Zuivelland
  • Economische betekenis
  • Marktbeeld
  • Melkveehouderij
  • Melkverwerking
  • Duurzaamheid
  • Handel
  • Consumptie
Zuivel in cijfers 2021 als spread Zuivel in cijfers 2021 voor print A4 Download tabellen zuivel in cijfers 2021 (excel)

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2023

ZuivelNL vacature: Medewerker Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

02 oktober 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - juni 2023

De wereldzuivelhandel liet in het tweede kwartaal van 2023 bij alle producten groei zien. Bij...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

28 september 2023

Marktbericht Zuivel september 2023

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de stijging van de Nederlandse melkaanvoer. Nadat...

Lees het volledige bericht