21 juli 2020

Persbericht

Publicatie Zuivel in Cijfers 2019

Zuivel in Cijfers 2019 biedt een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector. Verdeeld over de thema’s Economische betekenis, Marktbeeld, Melkveehouderij, Industrie, Duurzaamheid, Handel en Consumptie worden de ontwikkelingen in meerjarenoverzichten toegelicht, ondersteund met grafieken en tabellen.

Minder koeien, lagere melkproductie

De melkveestapel kromp in 2019 voor het derde jaar op rij. Nederland telde begin april 2019 1,58 miljoen melk- en kalfkoeien, 44.000 minder (-3%) dan in 2018. De Nederlandse melkproductie daalde in 2019 met 0,7% tot een volume van net onder de 14 miljard kg. Het aantal melkveebedrijven nam in 2019 met meer dan 4% af tot 16.260. Door de fosfaatwetgeving is er sinds 2017 nauwelijks groeiruimte meer voor de melkveebedrijven. In 2019 telde Nederland 6.200 melkveehouders met meer dan 100 melkkoeien, ruim 800 (-12%) minder dan in 2016.

Zuivelondernemingen produceren 891 miljoen kilo kaas

Nederlandse zuivelondernemingen verwerkten in 2019 naar schatting 13,85 miljard kg melk, iets meer dan in 2018. Meer melk werd gebruikt voor de productie van kaas en niet-mager melkpoeder. De kaasproductie nam in 2019 met ruim 1% toe tot een volume van 891 miljoen kilo. Nederland is hiermee goed voor circa 4% van de mondiale kaasproductie.

Kaas verreweg het belangrijkste exportproduct

De totale uitvoerwaarde nam in 2019 met ruim 2% toe tot een bedrag van meer dan 7,8 miljard euro. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de productgroep kaas, waar een stijging werd gerealiseerd van ruim 200 miljoen naar 3,7 miljard euro (+6%). De stijging was het resultaat van zowel hogere prijzen als een hoger volume.

EU belangrijkste afzetregio

De EU is structureel de belangrijkste afzetregio voor Nederlandse zuivelproducten. In 2019 was de intrahandel goed voor ruim € 5,6 miljard, bijna driekwart van de totale uitvoerwaarde. België, Duitsland en Frankrijk zijn met een gezamenlijk aandeel van ruim 70% de belangrijkste afzetmarkten.

Nederland 5e grootste zuivelexporteur

Het Nederlandse aandeel in de wereldhandel bedroeg bijna 5%. Hiermee behoort Nederland tot de top-5 van grootste zuivelexporteurs in de wereld, samen met Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Wit-Rusland en Duitsland.

Zuivel in Cijfers 2019

  • Nederland Zuivelland
  • Economische betekenis
  • Marktbeeld
  • Melkveehouderij
  • Industrie
  • Duurzaamheid
  • Handel
  • Consumptie
Zuivel in Cijfers 2019 (PDF) Download Tabellen Zuivel in Cijfers 2019 (Excel)

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht