21 juli 2020

Persbericht

Publicatie Zuivel in Cijfers 2019

Zuivel in Cijfers 2019 biedt een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector. Verdeeld over de thema’s Economische betekenis, Marktbeeld, Melkveehouderij, Industrie, Duurzaamheid, Handel en Consumptie worden de ontwikkelingen in meerjarenoverzichten toegelicht, ondersteund met grafieken en tabellen.

Minder koeien, lagere melkproductie

De melkveestapel kromp in 2019 voor het derde jaar op rij. Nederland telde begin april 2019 1,58 miljoen melk- en kalfkoeien, 44.000 minder (-3%) dan in 2018. De Nederlandse melkproductie daalde in 2019 met 0,7% tot een volume van net onder de 14 miljard kg. Het aantal melkveebedrijven nam in 2019 met meer dan 4% af tot 16.260. Door de fosfaatwetgeving is er sinds 2017 nauwelijks groeiruimte meer voor de melkveebedrijven. In 2019 telde Nederland 6.200 melkveehouders met meer dan 100 melkkoeien, ruim 800 (-12%) minder dan in 2016.

Zuivelondernemingen produceren 891 miljoen kilo kaas

Nederlandse zuivelondernemingen verwerkten in 2019 naar schatting 13,85 miljard kg melk, iets meer dan in 2018. Meer melk werd gebruikt voor de productie van kaas en niet-mager melkpoeder. De kaasproductie nam in 2019 met ruim 1% toe tot een volume van 891 miljoen kilo. Nederland is hiermee goed voor circa 4% van de mondiale kaasproductie.

Kaas verreweg het belangrijkste exportproduct

De totale uitvoerwaarde nam in 2019 met ruim 2% toe tot een bedrag van meer dan 7,8 miljard euro. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de productgroep kaas, waar een stijging werd gerealiseerd van ruim 200 miljoen naar 3,7 miljard euro (+6%). De stijging was het resultaat van zowel hogere prijzen als een hoger volume.

EU belangrijkste afzetregio

De EU is structureel de belangrijkste afzetregio voor Nederlandse zuivelproducten. In 2019 was de intrahandel goed voor ruim € 5,6 miljard, bijna driekwart van de totale uitvoerwaarde. België, Duitsland en Frankrijk zijn met een gezamenlijk aandeel van ruim 70% de belangrijkste afzetmarkten.

Nederland 5e grootste zuivelexporteur

Het Nederlandse aandeel in de wereldhandel bedroeg bijna 5%. Hiermee behoort Nederland tot de top-5 van grootste zuivelexporteurs in de wereld, samen met Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Wit-Rusland en Duitsland.

Zuivel in Cijfers 2019

  • Nederland Zuivelland
  • Economische betekenis
  • Marktbeeld
  • Melkveehouderij
  • Industrie
  • Duurzaamheid
  • Handel
  • Consumptie
Zuivel in Cijfers 2019 (PDF) Download Tabellen Zuivel in Cijfers 2019 (Excel)

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

05 juli 2024

ZuivelNL vacature: Administratief ondersteuner Team Export 16-24 uur

Wil jij verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteunen? Loop jij warm voor het perfect stroomlijnen...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

04 juli 2024

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2023

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juli 2024 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2023. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 juli 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL juni 2024

U leest in deze nieuwsbrief over het Jaarverslag 2023, video ruwvoer, NLvoedt 2024, RondjeKavelpad 2024...

Lees het volledige bericht