21 juli 2020

Persbericht

Publicatie Zuivel in Cijfers 2019

Zuivel in Cijfers 2019 biedt een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector. Verdeeld over de thema’s Economische betekenis, Marktbeeld, Melkveehouderij, Industrie, Duurzaamheid, Handel en Consumptie worden de ontwikkelingen in meerjarenoverzichten toegelicht, ondersteund met grafieken en tabellen.

Minder koeien, lagere melkproductie

De melkveestapel kromp in 2019 voor het derde jaar op rij. Nederland telde begin april 2019 1,58 miljoen melk- en kalfkoeien, 44.000 minder (-3%) dan in 2018. De Nederlandse melkproductie daalde in 2019 met 0,7% tot een volume van net onder de 14 miljard kg. Het aantal melkveebedrijven nam in 2019 met meer dan 4% af tot 16.260. Door de fosfaatwetgeving is er sinds 2017 nauwelijks groeiruimte meer voor de melkveebedrijven. In 2019 telde Nederland 6.200 melkveehouders met meer dan 100 melkkoeien, ruim 800 (-12%) minder dan in 2016.

Zuivelondernemingen produceren 891 miljoen kilo kaas

Nederlandse zuivelondernemingen verwerkten in 2019 naar schatting 13,85 miljard kg melk, iets meer dan in 2018. Meer melk werd gebruikt voor de productie van kaas en niet-mager melkpoeder. De kaasproductie nam in 2019 met ruim 1% toe tot een volume van 891 miljoen kilo. Nederland is hiermee goed voor circa 4% van de mondiale kaasproductie.

Kaas verreweg het belangrijkste exportproduct

De totale uitvoerwaarde nam in 2019 met ruim 2% toe tot een bedrag van meer dan 7,8 miljard euro. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de productgroep kaas, waar een stijging werd gerealiseerd van ruim 200 miljoen naar 3,7 miljard euro (+6%). De stijging was het resultaat van zowel hogere prijzen als een hoger volume.

EU belangrijkste afzetregio

De EU is structureel de belangrijkste afzetregio voor Nederlandse zuivelproducten. In 2019 was de intrahandel goed voor ruim € 5,6 miljard, bijna driekwart van de totale uitvoerwaarde. België, Duitsland en Frankrijk zijn met een gezamenlijk aandeel van ruim 70% de belangrijkste afzetmarkten.

Nederland 5e grootste zuivelexporteur

Het Nederlandse aandeel in de wereldhandel bedroeg bijna 5%. Hiermee behoort Nederland tot de top-5 van grootste zuivelexporteurs in de wereld, samen met Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Wit-Rusland en Duitsland.

Zuivel in Cijfers 2019

  • Nederland Zuivelland
  • Economische betekenis
  • Marktbeeld
  • Melkveehouderij
  • Industrie
  • Duurzaamheid
  • Handel
  • Consumptie
Zuivel in Cijfers 2019 (PDF) Download Tabellen Zuivel in Cijfers 2019 (Excel)

Meer nieuwsberichten

Diergezondheid & dierenwelzijn

12 november 2021

Rol dierenarts bij bewaken zuivelkwaliteit onveranderd

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag een nieuw besluit gepubliceerd voor...

Lees het volledige bericht

16 november 2021

Succesvol NNC-IDF symposium op Dairy Campus

Onder de titel ‘Actualiteiten in melkveehouderijonderzoek’ organiseerde het Nederlands Nationaal Comité (NNC) van de Internationale...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

15 november 2021

Nieuws PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Onlangs verschenen nieuwsberichten uit de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw over: Video onderzoek naar kruidenrijk...

Lees het volledige bericht