10 november 2022

Diergezondheid & dierenwelzijn

Optimalisatie van KoeData en KalfOK

Melkveebedrijven die deelnemen aan KoeData en/of KalfOK krijgen elk kwartaal inzicht in de diergezondheid op hun bedrijf. In opdracht van ZuivelNL toetst Royal GD (GD) periodiek of het KoeData- en KalfOK-systeem nog aansluiten bij de werkelijkheid op het melkveebedrijf. In november/december start het onderzoek weer om de betrouwbaarheid van KoeData en KalfOK vast te stellen en eventueel te verbeteren.

Melkveehouders hebben al punten aangedragen om KoeData en KalfOK beter te laten aansluiten op de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn het minder zwaar meewegen van meerlingsterfte en de sterfte van oudere koeien in de berekening van de scores van KoeData en KalfOK.

Onderzoek door getrainde dierenarts

In november/december start het onderzoek weer om de betrouwbaarheid van KoeData en KalfOK vast te stellen en eventueel te verbeteren. Om praktische en efficiëntie redenen is besloten om het onderzoek van KoeData en KalfOK gelijktijdig te laten plaatsvinden. Hierbij wordt een groep bedrijven bezocht door een dierenarts die een aantal aspecten van de diergezondheid scoort van zowel de melkkoeien als het jongvee. Om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken wordt het bedrijfsbezoek uitgevoerd door een getrainde dierenarts die niet bekend is met het bedrijf.

Meewerken aan het onderzoek

We zoeken melkveebedrijven die op vrijwillige basis willen meewerken aan dit onderzoek. Hiervoor heeft GD in opdracht van ZuivelNL onlangs een aantal melkveebedrijven via mail uitgenodigd tot deelname. Neemt u deel aan KoeData en KalfOK en heeft u deze mail ontvangen? Dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden. U kunt voor meer informatie contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 24/11 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de beleidsplannen van het kabinet ten aanzien van stikstof, klimaat, water en...

Lees het volledige bericht

02 december 2022

Nieuwsbrief ZuivelNL november 2022

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

01 december 2022

Marktbericht Zuivel november 2022

De Nederlandse melkaanvoer blijft zich sterk verder herstellen. In oktober nam het volume met bijna...

Lees het volledige bericht