28 februari 2022

Educatie jongeren

Ontwikkelingen boerderijeducatie

Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt dé basis voor meer aandacht voor productie en consumptie van voedsel. Als je op jonge leeftijd een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelt, heb je daar je hele leven profijt van. De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door leerlingen met gratis lesmaterialen te informeren over de gehele zuivelketen, het financieren van boerderijbezoeken voor klassen en het aangaan van samenwerkingen die de visie ondersteunen. De volgende ontwikkelingen hebben de afgelopen periode rond boerderijeducatie plaatsgevonden.

Convenant Boerderijeducatie Nederland verlengd

Negentien organisaties hebben hun samenwerking opnieuw bekrachtigd door het ondertekenen van het convenant ‘Platform Boerderijeducatie Nederland’ voor de periode 2021-2025. De organisaties zijn actief op het gebied van boerderijeducatie en hebben het gezamenlijk streven om ieder kind van de basisschool minimaal één keer in zijn/haar basisschooltijd op de boerderij of tuinderij te laten komen. En dan niet voor zomaar een bezoekje, maar voor een echte boerderijles! Partijen willen door de samenwerking komen tot een verdere professionalisering en uniformering van boerderijeducatie in Nederland. Daarvoor is het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland ontwikkeld. ZuivelNL is sinds 2016 partner van dit convenant en verzorgt hierbij:

  • De contributie van melkveehouders aan het platform
  • Een subsidie aan het platform
  • Een lidmaatschap dagelijks bestuur Boerderijeducatie Nederland

Zie voor meer informatie het bericht op de website van Boerderijeducatie Nederland.

Contracten met 18 regionale aanbieders van boerderijeducatie

De zuivelsector vindt het belangrijk dat kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. Contact met de basis waar je voedsel vandaan komt, kan bijdragen aan een gezonde voedselkeuze. Daarom worden boerderijexcursies georganiseerd naar melkveehouderijen. ZuivelNL verzorgt jaarlijks excursies voor groep 3-4, 5-6 en 7-8 naar de boerderij.

Onlangs zijn met de volgende partijen hernieuwde contracten voor het aanbieden van boerderijeducatie afgesloten: Agrarische vereniging Vockestaert Den Haag en Midden Delfland, BoerenWijs, Boerderijeducatie Amsterdam, Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek, Boerderijeducatie Hollands Noorden, Boerderijeducatie IJsseldelta, Boerderij Educatie Laag Holland, Boerderijeducatie Rivierenland, Boerderij Educatie Limburg, Boerderij Educatie Salland-Vechtdal, Boerderijeducatie Kom bij de Boer, Boerderij in de Kijker Utrecht, De Boer op Noord Groningen, Friesland en Drenthe, De Lelystadse boer, Kiekeboer’n Twente, Klasseboeren Brabant & Zeeland, Leren bij de Boer en Stad en Natuur Almere.

ZuivelNL hoopt dat in 2022 weer rond de 2.000 klassen een educatiebezoek aan een melkveehouderij kunnen afleggen.

Ivonne Noordam van Boerderij Educatie Rivierenland en Lisette van der Kallen ZuivelNL hersluiten het educatiecontract

Lesmateriaal voor aanbieders boerderijeducatie

Voor melkveehouders die zijn aangesloten bij Boerderijeducatie Nederland heeft ZuivelNL 3x tien leskaarten beschikbaar voor groep 3-4, 5-6 en 7-8. De leskaarten zijn gericht op het beleven van een echt melkveebedrijf, zelf onderzoek doen en een mening vormen over de melkproductie. Denk aan de herkomst van het veevoer, duurzaamheid, natuurbeheer, dierenwelzijn en moderne technieken. Bij de jongste samenwerkingspartner Boerderijeducatie Hollands Noorden werden onlangs de leskaarten van ZuivelNL uitgedeeld.

Monique Visser van Hoeve de Meeuw Boerderijeducatie Hollands Noorden gaat aan de slag met de leskaarten

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht