16 oktober 2020

Onderzoek & Innovatie

Nieuws uit PPS Ruwvoer

ZuivelNL is mede financier van de PPS Ruwvoer, bodem en kringlooplandbouw. De volgende informatie wordt uit het onderzoek gepresenteerd.

Witte klaver

In het onderzoeksprogramma PPS Ruwvoer, bodem en kringlooplandbouw worden ook rassenproeven uitgevoerd. In onderstaande video licht WUR onderzoeker Jan Rinze van der Schoot het onderzoek toe naar de persistentie en het slagingssucces van klaver voor een betere graslandproductie.

Duurzame maisteelt op zandgrond

Als onderdeel van de PPS Ruwvoer, bodem en kringloop landbouw wordt onderzoek gedaan naar duurzame maisteelt. In onderstaande video legt WUR onderzoeker Herman van Schooten uit welke thema’s hierbij worden onderzocht.

Meer nieuwsberichten

Duurzame Zuivelketen

27 november 2020

Vorderingen DZK-project Veiligheid op boerenerf

Een veiliger omgeving op het boerenerf en daardoor minder ongevallen, is één van de zeven...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

27 november 2020

Marktbericht Zuivel november 2020

De Nederlandse melkaanvoer liet in oktober (-0,1%), net als in september, een stabiel beeld zien...

Lees het volledige bericht

NNC-IDF

27 november 2020

Henk Hogeveen benoemd in commissie IDF

Begin november hield de internationale zuivelbond IDF haar jaarvergaderingen. Deze vonden dit jaar volledig online...

Lees het volledige bericht