22 maart 2021

Normalisatie

Nieuwe zuivelnormen beschikbaar

ZuivelNL ondersteunt de NEN-Normcommissie voor Melk en Zuivelproducten. Dit stelt deskundigen uit de Nederlandse zuivelsector in staat om hun expertise in te zetten bij (internationale) normontwikkeling (NEN, ISO, CEN) op het gebied van methoden voor analyse en monstername van melk en zuivelproducten.

Deze private normen zijn o.a. belangrijk in de internationale handel. In de afgelopen periode zijn verschillende nieuwe normen beschikbaar gekomen. Ook deden zuivelexperts in ISO/IDF verband onlangs een succesvol beroep op de Europese Commissie, waardoor de inzetbaarheid van een belangrijke methode voor vetanalyse werd behouden.

Nabij infrarood spectrometrie

De nieuwe norm NEN-ISO 21543 | IDF 201 geeft richtlijnen voor het onderzoek aan zuivelproducten door gebruik van nabij infrarood spectrometrie (NIR). NIR wordt vaak toegepast voor het bepalen van bijvoorbeeld het vaste stofgehalte, vocht, vet, eiwit, lactose en zoutgehalte van zuivelproducten. In deze nieuwe, herziene versie is het toepassingsgebied met een groot aantal zuivelproducten uitgebreid, met name vloeibare melk en rauwe melk.

Fructaangehalte in zuigelingenvoeding

De recente publicatie van NEN-EN-ISO 22579 | IDF 241 betekent dat vanaf nu een ISO standaardmethode beschikbaar is om het fructaangehalte in zuigelingenvoeding te meten en zo te kunnen verifiëren of dit overeenkomt met de vermelde waarde op het etiket. Fructanen zijn suikers die optioneel als bestanddeel aan zuigelingenvoeding mogen worden toegevoegd vanwege hun prebiotisch effect. Vanwege de kwetsbare doelgroep is zuigelingenvoeding een van de zwaarst gereguleerde- en geteste producten ter wereld. De standaard voor zuigelingenvoeding van Codex Alimentarius (STAN-72 1981) geldt wereldwijd en vormt de basis voor veel nationale regelgeving.

Bepalen zuiverheid melkvet

De ISO/IDF methode voor het bepalen van de zuiverheid van melkvet op basis van de analyse van het triacylglycerolen profiel (NEN-EN-ISO 17678 | IDF 202) geldt wereldwijd als belangrijke referentiemethode. Om die reden vormde het opraken van de huidige voorraad van het referentiemateriaal CRM 519 een groot probleem. Zuivelexperts actief in ISO en IDF hebben dit daarom onder de aandacht gebracht bij de Europese Commissie en met succes aangedrongen op de productie van een nieuwe hoeveelheid referentiemateriaal. Hiermee is het toekomstig gebruik van deze norm voorlopig veilig gesteld.

Voor meer informatie of als u interesse heeft om deel te nemen in deze normcommisie, neem contact op met Marcel de Vreeze, afdeling AgroFood & Consument (afc@nen.nl, tel. 015 2 690 125).

logo.name

Meer nieuwsberichten

Diergezondheid & dierenwelzijn

12 november 2021

Rol dierenarts bij bewaken zuivelkwaliteit onveranderd

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag een nieuw besluit gepubliceerd voor...

Lees het volledige bericht

16 november 2021

Succesvol NNC-IDF symposium op Dairy Campus

Onder de titel ‘Actualiteiten in melkveehouderijonderzoek’ organiseerde het Nederlands Nationaal Comité (NNC) van de Internationale...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

15 november 2021

Nieuws PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Onlangs verschenen nieuwsberichten uit de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw over: Video onderzoek naar kruidenrijk...

Lees het volledige bericht