17 oktober 2023

Diergezondheid

Nederlandse rundveesector op weg naar BVD-vrije status

Als Nederlandse rundveesector produceren we veilig voedsel van gezonde runderen. Daar hoort onze gezamenlijke ambitie bij om volledig vrij te worden van Bovine Virus Diarree (BVD). Daartoe zijn we al hard op weg, blijkt uit de meest recente cijfers. In het tweede kwartaal van 2023 nam 98,9% van alle melkveebedrijven deel aan de bestrijding van BVD en van deze bedrijven had 90% de gunstige status BVD-vrij of BVD-onverdacht. Van de niet-melkleverende bedrijven nam 23% deel aan de bestrijding. Van deze bedrijven had 85,1% een gunstige status.

Om de goede gezondheidsstatus van de hele rundveestapel verder omhoog te brengen, is afgesproken om BVD geheel uit te roeien. Met het oog daarop was voorzien dat de BVD-status van kalveren als eis zou worden toegevoegd aan het Protocol Gezonde Kalveren. Maar het zorgvuldig en veilig inrichten van een systeem om de BVD-status van kalveren voor dit doel te borgen vraagt meer tijd dan gedacht. Dat heeft als gevolg dat toevoeging van de eis samenvalt met de ingangsdatum van regelgeving rond BVD (en IBR) van het ministerie van LNV in 2024. We werken als rundveesector daarom nu samen met LNV aan een werkbare invulling van deze regelgeving.

Landelijke bestrijding BVD

Diergezondheid en dierenwelzijn staan hoog op de agenda van de Nederlandse rundveesector. Het voorkomen van dierziekten en het verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen staan daarin centraal. Bovine Virus Diarree (BVD) is één van de ziektes die op melkleverende bedrijven landelijk bestreden worden. BVD is een ernstige infectie. BVD-dragers hebben geen kans op genezing. Dit zijn zieke dieren, zonder zicht op herstel, waarvan een groot deel op jonge leeftijd sterft. Daarbij kunnen ze andere runderen besmetten, waarna weer nieuwe BVD-dragers kunnen worden geboren. Door BVD verder terug te dringen verbeteren de diergezondheid en het dierenwelzijn. Ook daalt het gebruik van antibiotica verder en wordt de economische schade op bedrijven beperkt.

De gezamenlijke aanpak rond BVD-vrije kalverhouderij is op initiatief van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Vee & Logistiek Nederland en ZuivelNL.

Meer informatie

Uw vragen over de landelijke bestrijding BVD kunt u stellen via www.ibrbvd.nl/contact/.


Foto: Elly Geverink

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht