28 september 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel september 2023

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de stijging van de Nederlandse melkaanvoer. Nadat al een aantal maanden sprake was van afvlakkende groei, nam het volume in augustus nog maar nauwelijks toe (+0,3%). Cumulatief lag het niveau in de eerste acht maanden van 2023 2,6% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Groei EU melkaanvoer blijft onder 1%, minder melk in VS

De EU-melkaanvoer steeg in juli met 0,6%. Het groeitempo ligt al sinds februari onder de 1%. Ook het beeld binnen de EU is ongewijzigd. Enerzijds is al langere tijd een stijging waarneembaar in Noordwest Europa (België, Duitsland en Nederland) en in Polen. Anderzijds zorgde de droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) voor dalende volumes. Ook de Ierse melkaanvoer laat al sinds maart krimp zien, hoewel deze in juli meeviel. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in de periode tot en met juli 2023 met 0,7%.

Bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was het beeld weer divers. De VS noteerden voor het eerst in een jaar tijd een daling (-0,7%). Nieuw-Zeeland zag het volume ook in deze seizoensmatige lagere productiemaand afnemen (-0,9%). Australië kon het herstel niet vasthouden en bleef stabiel (+0,1%). De Argentijnse melkproductie bleef nagenoeg gelijk (-0,2%), na een aantal maanden van daling. Alleen Uruguay liet een forse stijging zien (+6,4%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met juli 2023 per saldo 0,8% (1,39 miljard kg) hoger dan in 2022.

Hogere prijzen boter en mager melkpoeder

De boterprijzen stabiliseerden in augustus, na de daling in de tweede helft van juni en in geheel juli. Sinds begin september is de notering voor boter omhoog gegaan. De roomprijzen zijn door de goede vraag naar en (seizoensmatige) beperktere beschikbaarheid van room hoog. Hierdoor is er minder aanbod van verse boter. Bovendien is de vraag aangetrokken. In tegenstelling tot boter is de notering van mager melkpoeder bijna onafgebroken gedaald tussen medio juni en begin september. Stevige concurrentie uit Oceanië en een tegenvallende vraag speelden hierbij een rol. Sinds de tweede helft van september is echter herstel van het prijsniveau waarneembaar, wat voornamelijk komt door berichten over tegenvallende melkaanvoer, aantrekkende prijzen van concentraat en een opleving van de vraag.

Lees het hele marktbericht september

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht