28 september 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel september 2023

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de stijging van de Nederlandse melkaanvoer. Nadat al een aantal maanden sprake was van afvlakkende groei, nam het volume in augustus nog maar nauwelijks toe (+0,3%). Cumulatief lag het niveau in de eerste acht maanden van 2023 2,6% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Groei EU melkaanvoer blijft onder 1%, minder melk in VS

De EU-melkaanvoer steeg in juli met 0,6%. Het groeitempo ligt al sinds februari onder de 1%. Ook het beeld binnen de EU is ongewijzigd. Enerzijds is al langere tijd een stijging waarneembaar in Noordwest Europa (België, Duitsland en Nederland) en in Polen. Anderzijds zorgde de droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) voor dalende volumes. Ook de Ierse melkaanvoer laat al sinds maart krimp zien, hoewel deze in juli meeviel. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in de periode tot en met juli 2023 met 0,7%.

Bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was het beeld weer divers. De VS noteerden voor het eerst in een jaar tijd een daling (-0,7%). Nieuw-Zeeland zag het volume ook in deze seizoensmatige lagere productiemaand afnemen (-0,9%). Australië kon het herstel niet vasthouden en bleef stabiel (+0,1%). De Argentijnse melkproductie bleef nagenoeg gelijk (-0,2%), na een aantal maanden van daling. Alleen Uruguay liet een forse stijging zien (+6,4%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met juli 2023 per saldo 0,8% (1,39 miljard kg) hoger dan in 2022.

Hogere prijzen boter en mager melkpoeder

De boterprijzen stabiliseerden in augustus, na de daling in de tweede helft van juni en in geheel juli. Sinds begin september is de notering voor boter omhoog gegaan. De roomprijzen zijn door de goede vraag naar en (seizoensmatige) beperktere beschikbaarheid van room hoog. Hierdoor is er minder aanbod van verse boter. Bovendien is de vraag aangetrokken. In tegenstelling tot boter is de notering van mager melkpoeder bijna onafgebroken gedaald tussen medio juni en begin september. Stevige concurrentie uit Oceanië en een tegenvallende vraag speelden hierbij een rol. Sinds de tweede helft van september is echter herstel van het prijsniveau waarneembaar, wat voornamelijk komt door berichten over tegenvallende melkaanvoer, aantrekkende prijzen van concentraat en een opleving van de vraag.

Lees het hele marktbericht september

Meer nieuwsberichten

Onderzoek & Innovatie

24 oktober 2023

Nog t/m 1 december: Deel uw ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL ieder jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

30 november 2023

Marktbericht Zuivel november 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

09 november 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL oktober 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de podcast Melkveebedrijf wordt groter en extensiever, IDF World...

Lees het volledige bericht