29 september 2022

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel september 2022

De Nederlandse melkaanvoer nam in augustus met 1,9% toe. Ondanks de droogte was voor de derde maand op rij sprake van een stijging. Sinds juni is een einde gekomen aan een lange periode van daling. Dit is mogelijk een effect van de extreem hoge melkprijs. Cumulatief lag het niveau in de eerste acht maanden van 2022 0,6% lager dan in dezelfde periode van 2021.

Lichte toename melkaanvoer EU

De EU-melkaanvoer steeg in juli licht met 0,3%. Vanaf september vorig jaar tot en met juni is het volume bijna onafgebroken gedaald. Terwijl Duitsland en in mindere mate Frankrijk nog altijd een daling laten zien, neemt in Nederland juist het volume weer toe. Ook de Ierse melkaanvoer is, na een aantal maanden van krimp, in juli gestegen. Polen vormt een uitzondering en heeft dit jaar een vrijwel continue stijging laten zien. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de periode tot en met juli 2022 met 0,6% af.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen laat over het algemeen al geruime tijd een daling zien. Alleen de VS liet, voor de tweede maand op rij, een stabiel beeld zien. In Oceanië blijft sprake van een aanhoudende sterke krimp. In juli daalde het volume in Australië en Nieuw-Zeeland met respectievelijk 8% en 6%. Ook in Argentinië (-1%) en Uruguay (-5%) daalde de melkproductie deze maand verder. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met juli 2022 1,0% (1,84 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021.

Zuivelmarkt iets vaster

Na een rustige zomerperiode met enige verzwakking van de prijsniveaus vanaf eind juni tot en met begin/medio augustus is de zuivelmarkt sinds de tweede helft van augustus weer wat vaster geworden. De achterblijvende melkproductie, lage voorraadniveaus, de lagere vet- en eiwitgehaltes en de ernstige droogte in de zomer hebben het sentiment steeds meer beïnvloed. Bovendien hebben marktpartijen toenemende zorgen over de energiekosten en de onzekerheid over de gasvoorziening, wat mogelijk gevolgen zal hebben voor de beschikbaarheid van product op de termijn.

De notering van boter kwam in de tweede helft van augustus weer ruim boven de 700 euro grens uit en stabiliseerde in september op een niveau van € 722 per 100 kg. Ook de notering van mager melkpoeder ging in de tweede helft van augustus, na een aantal maanden van daling, weer iets omhoog. De 400 euro grens is echter ver uit zicht.

Lees hele marktbericht

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht