04 oktober 2021

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel september 2021

De Nederlandse melkaanvoer laat al sinds begin dit jaar een daling zien. Ook in augustus (-1,5%) werd de dalende lijn voortgezet. De cumulatieve melkaanvoer kwam in de eerste acht maanden van 2021 uit op 9,27 miljard kg, 1,9% (176 miljoen kg) minder dan in dezelfde periode in 2020.

Afname melkaanvoer in de EU

Na de bijna nulgroei in juni daalde de EU-melkaanvoer in juli met 0,6%. De Duitse melkaanvoer bleef in een negatieve spiraal en nam met bijna 2% af. Frankrijk kon de groei niet vasthouden en liet in juli een vergelijkbare afname zien. Ierland en Italië noteerden echter weer een vrij sterke stijging. Per saldo lag de totale EU-melkaanvoer tot en met juli 2021 0,1% lager dan dezelfde periode van 2020.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen laat per saldo al langere tijd groei zien. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer nam in de seizoensmatige lagere productiemaand juli met bijna 7% toe. De VS (+2%) zagen de productie opnieuw toenemen, hoewel het groeitempo afzwakt. Daarnaast hield de groei in Argentinië (+4%) en Uruguay (+6%) nog altijd aan. Alleen Australië noteerde in juli, na de lichte daling in juni, een afname van bijna 4%. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met juli 2021 1,2% hoger (2,21 miljard kg) dan in dezelfde periode van 2020.

Verder oplopende prijzen in september

De prijzen op de botermarkt zijn in augustus en september, na de daling in juni en juli, sterk gestegen. Dit was grotendeels te danken aan de hogere prijzen op de roommarkt. Seizoensmatig loopt de melkproductie terug en daarmee de beschikbaarheid van melkvet. Dit wordt versterkt door de lagere gehaltes in de melk. Daarnaast neemt ook de koopinteresse voor boter toe. De notering van mager melkpoeder liet een vergelijkbaar beeld zien als boter, namelijk oplopende prijzen in augustus en september na een aantal maanden van daling. Het aanbod is momenteel redelijk beperkt, veroorzaakt door tegenvallende melkproductie in Europa. Bovendien is er door de nog altijd voortdurende logistieke problemen in de Verenigde Staten, meer vraag naar Europees product. Gedreven door de oplopende prijzen voor melkvet en mager melkpoeder, zijn ook de niveaus voor vol melkpoeder meegestegen.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht