30 september 2020

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel september 2020

De Nederlandse melkaanvoer lag in augustus voor het eerst na 12 maanden op een lager niveau dan in dezelfde maand in het voorafgaande jaar (-1,5%). Deze terugval kwam vooral door de langdurige hitteperiode in augustus, die de productie negatief beïnvloedde. Het volume bedroeg in de eerste acht maanden van 2020 9,45 miljard kg, 1,8% (163 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019.

Groei mondiale melkaanvoer houdt aan

De EU-melkaanvoer (inclusief het VK), nam in juli met 1,6% toe, de hoogste groei op maandbasis dit jaar (exclusief correctie voor het schrikkeljaar). Met name Ierland, Frankrijk en Polen lieten deze maand een toename zien. Ook in Duitsland steeg het volume, maar het groeitempo lag onder de 1%. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de periode januari tot en met juli 2020 met 1,3% toe.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in juli eveneens groei zien. De VS noteerden in deze maand een stevige toename van 2%. Nieuw-Zeeland realiseerde in de seizoensmatige lagere productiemaand juli voor de derde maand op rij groei (+4%). Het sterke herstel in Argentinië (+8%), Uruguay (+5%) en Australië (+3%) zette verder door. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode januari tot en met juli 2020 1,9% hoger (+3,30 miljard kg) dan het jaar daarvoor.

Markt voor melkvet licht onder druk, eiwitprijs stijgt

De botermarkt liet tussen begin juli en medio september een stabiel tot licht stijgend beeld zien. In de loop van september kantelde de markt enigszins en ontstond er wat prijsdruk. De vraag is momenteel nog altijd beperkt, maar door de nog steeds goede prijs van room (waardoor producenten bij voorkeur de verse room verkopen) is er een krap evenwicht in de markt. De notering van mager melkpoeder daalde vanaf eind juli tot medio augustus, waarna deze in de tweede helft van augustus stabiliseerde. In september was er weer wat ruimte voor een lichte stijging. Mager melkpoeder uit de VS is door de ongunstige EUR/USD koersverhouding nog steeds goedkoper dan Europees product, hoewel het prijsverschil wel kleiner is geworden. De notering van vol melkpoeder bleef in het derde kwartaal vrijwel gelijk. Europees vol poeder is met het huidige prijsniveau niet interessant voor kopers op de wereldmarkt.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Duurzame Zuivelketen

Weidegang

16 maart 2023

Deelrapportage Behoud weidegang 2022

De eerste Deelrapportage van de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2022 is nu beschikbaar. U leest in...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 maart 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL februari 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de deelname van Arjan Schimmel aan panel boerderijeducatie, interessante...

Lees het volledige bericht