31 oktober 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel oktober 2023

Er is een einde gekomen aan de stijging van de Nederlandse melkaanvoer. Na het vrijwel gelijk blijven in augustus daalde het volume in september met ruim 1%. Mogelijk speelt ook de uitbraak van het blauwtongvirus hierbij een rol. Cumulatief lag het niveau in de eerste driekwart van 2023 2,2% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

EU melkaanvoer stabiel, daling in Nieuw-Zeeland en VS

Ook in de EU was in augustus geen groei meer waarneembaar, het volume bleef nagenoeg stabiel. De mate van stijging in Duitsland en Polen nam duidelijk af, in Nederland was nog nauwelijks groei. De droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) zorgt al een langere tijd voor dalende volumes. Ook de Ierse melkaanvoer laat al sinds maart krimp zien. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in de periode tot en met augustus 2023 met 0,7%.

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was overwegend negatief. Een daling werd genoteerd door Nieuw-Zeeland (-2,1%), de VS (-0,8%) en Argentinië (-0,4%). Australië (+0,8%) en Uruguay (+2,6%) wisten wel groei te realiseren in augustus. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met augustus 2023 per saldo 0,6% (1,34 miljard kg) hoger dan in 2022.

Prijzen boter en mager melkpoeder verder omhoog

De boterprijzen stabiliseerden in augustus, na de daling in de tweede helft van juni en in geheel juli. Sinds begin september is de notering voor boter fors omhoog gegaan. De roomprijzen zijn door de goede vraag naar en (seizoensmatige) beperktere beschikbaarheid van room hoog en stijgen nog altijd door. Hierdoor is er minder aanbod van verse boter. In tegenstelling tot boter is de notering van mager melkpoeder bijna onafgebroken gedaald tussen medio juni en begin september. Sinds de tweede helft van september is echter sprake van een sterk herstel van het prijsniveau, wat voornamelijk komt door een tegenvallende melkaanvoer, aantrekkende prijzen van concentraat en een opleving van de vraag. Wel lijkt er langzamerhand meer weerstand te komen bij kopers om het hogere prijsniveau te accepteren.

Lees het hele marktbericht oktober

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht