26 oktober 2022

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel oktober 2022

De Nederlandse melkaanvoer nam in september met maar liefst bijna 4% toe, zich daarmee verder herstellend van de lage niveaus in 2021. Dit lijkt een effect te zijn van de extreem hoge melkprijs, die Nederlandse melkveehouders stimuleert de productie op te voeren. Cumulatief lag het niveau in de eerste drie kwartalen van 2022 nog maar 0,2% lager dan in dezelfde periode van 2021.

Daling EU-melkaanvoer door droogte

De EU-melkaanvoer daalde in augustus met bijna 1%, een direct gevolg van de hittegolf in deze maand. Met name in Frankrijk (-2%) en Zuid-Europa nam het volume af. In de overige EU landen hadden de ongunstige weersomstandigheden over het algemeen weinig tot geen effect op de melkproductie. Ierland (+1%), Nederland (+2%) en Polen (+2%) lieten weer een stijging zien. In Duitsland daalde de melkaanvoer nog wel licht. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de periode tot en met augustus 2022 met 0,7% af.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in augustus een gemengd beeld zien. Enerzijds was in deze maand in Oceanië sprake van een aanhoudende sterke krimp (Australië -6% en Nieuw-Zeeland -5%). Ook in Uruguay (-3%) nam de melkaanvoer verder af. Anderzijds lieten de VS (+2%) voor het eerst in een jaar tijd een toename van betekenis zien. Argentinië noteerde een lichte stijging. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met augustus 2022 0,9% (1,96 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021.

Prijzen onder druk

De zuivelmarkt is sinds begin oktober op een kantelpunt beland. Vraaguitval door het hoge prijsniveau in combinatie met enig herstel van de melkaanvoer in een aantal bepalende zuivellanden en een momenteel minder dramatisch beeld op de energiemarkt zorgt voor druk op de prijzen. Nu de markt in een neergaande beweging is geraakt, nemen kopers nog meer een afwachtende houding aan in de hoop dat prijzen verder zullen dalen. De Nederlandse boternotering zakte medio oktober door de € 700 grens heen en heeft inmiddels een prijsniveau bereikt van € 640 per 100 kg. Ook bij mager melkpoeder is de notering in oktober fors omlaag gegaan. Eind oktober lag deze op een niveau van € 330 per 100 kg. De notering van vol melkpoeder daalt nog niet mee met boter en mager melkpoeder. Europa speelt v.w.b. dit product geen enkele rol van betekenis op de wereldmarkt.

Lees het hele marktbericht oktober

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht