28 oktober 2021

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel oktober 2021

De Nederlandse melkaanvoer laat al sinds begin dit jaar een daling zien. In september zette de afname (-4,1%) versterkt door. De cumulatieve melkaanvoer over de eerste drie kwartalen van 2021 kwam uit op 10,33 miljard kg, 2,1% (222 miljoen kg) minder dan in dezelfde periode in 2020.

Afvlakking groei mondiale melkproductie

De EU-melkaanvoer liet in augustus een licht herstel (+0,7%) zien, na beperkte daling in juli. Terwijl de Duitse en Nederlandse melkplas onverminderd blijft krimpen, laten Ierland en Italië een continu sterke groei zien. Ook Frankrijk zag de melkaanvoer in augustus toenemen. Per saldo lag de totale EU-melkaanvoer in de eerste acht maanden van 2021 vrijwel op hetzelfde niveau als in 2020.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet een wisselend beeld zien in augustus en verliet daarmee het pad van sterke groei. De melkproductie in Oceanië (Australië (-4%) en Nieuw-Zeeland (-5%)) daalde fors in deze maand. De VS zagen het groeitempo, dat ruim onder de 1% bleef, beduidend lager uitvallen dan in de maanden daarvoor. Alleen de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië (+4%) en Uruguay (+5%) noteerden nog een sterke groei. Per saldo vlakte de groei in het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) verder af en lag tot en met augustus 2021 nog 1,1% hoger (2,29 miljard kg) dan in dezelfde periode van 2020.

Krap aanbod zorgt voor forse stijging prijzen

De prijzen op de botermarkt zijn sinds augustus sterk gestegen. Dit was grotendeels te danken aan de beperktere beschikbaarheid van melkvet (minder melk en lagere gehaltes) en de daardoor alsmaar oplopende roomprijzen. Het aanbod van verse boter is daardoor al geruime tijd erg krap. Eind oktober overschreed de boternotering de grens van € 500,- per 100 kg. Ook de notering van mager melkpoeder is sinds augustus sterk opgelopen. De markt is momenteel vast. Ook bij dit product geldt dat er geen uitbundig aanbod is vanwege de tegenvallende melkproductie in met name Europa. Doordat de vraag nog altijd goed doorloopt, blijven de prijzen omhoog tenderen. Eind oktober kwam de notering boven de € 300,- per 100 kg uit. Gedreven door de oplopende prijzen voor melkvet en mager melkpoeder, zijn ook de niveaus voor vol melkpoeder gestegen.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht