29 oktober 2020

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel oktober 2020

De Nederlandse melkaanvoer bleef in september op nagenoeg hetzelfde niveau (+0,3%) als in dezelfde maand in het vorige jaar. In augustus was nog sprake van een daling door de langdurige hitteperiode in de zomer. Het volume bedroeg in de eerste negen maanden van 2020 10,56 miljard kg, 1,6% (167 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019.

Hittegolf zomer remt melkaanvoer EU

De EU-melkaanvoer (inclusief het VK) bleef vrijwel stabiel in augustus, daarbij duidelijk hinder ondervindend van de hittegolf. Met name in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk daalde het volume. Daarentegen lieten Ierland en Polen nog altijd groei zien. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de periode januari tot en met augustus 2020 met 1,1% toe.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in augustus wederom een sterke groei zien. Net als in juli noteerden de VS een stijging van bijna 2%. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer nam in augustus voor de vierde maand op rij toe (+5%). Het sterke herstel in Argentinië (+5%), Uruguay (+11%) en Australië (+4%) zette verder door. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode januari tot en met augustus 2020 1,8% hoger (+3,66 miljard kg) dan het jaar daarvoor.

Stabiele boterprijs, meer druk op prijs mager melkpoeder

De botermarkt liet in de tweede helft van september een kortstondige prijsdaling zien, waarna in oktober het prijsniveau weer stabiliseerde. De vraag is momenteel nog altijd beperkt, maar door de nog steeds goede roomprijs (waardoor producenten bij voorkeur de verse room verkopen) blijft er sprake van een krap evenwicht in de markt. De notering van mager melkpoeder liep in september en het grootste deel van oktober met kleine stapjes omhoog.

Eind oktober kwam er een einde aan deze stijging en ontstond er meer druk op de prijzen. Wellicht speelt mee dat het voor Europa steeds moeilijker is om tegen de hogere prijsniveaus mager melkpoeder te verkopen op de wereldmarkt. De notering van vol melkpoeder liet in oktober iets meer fluctuatie zien, waarbij de prijzen in de tweede helft van deze maand iets opliepen.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

19 juni 2022

Zuivelsector bundelt krachten in reactie op kabinetsplannen

In reactie op de beleidsplannen van het kabinet ten aanzien van stikstof, klimaat, water en...

Lees het volledige bericht

KringloopWijzer

19 september 2022

Reactie op vermeend heimelijk delen ZuivelNL-data met CBS

In reactie op een bericht in de pers vandaag over vermeend heimelijk delen van bedrijfsgegevens...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 september 2022

Stapeling overheidsbeleid heeft grote economische impact op de zuivelketen

ZuivelNL heeft een notitie en factsheet opgesteld om inzicht te geven in de economische gevolgen...

Lees het volledige bericht