30 november 2023

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel november 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume met 2,4%. De uitbraak van het blauwtongvirus speelt een belangrijke rol bij de afname in de afgelopen maanden. Cumulatief lag het niveau in de periode tot en met oktober 2023 1,7% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Daling melkplas belangrijke zuivel exporterende landen

De EU melkaanvoer daalde in september met 0,8%. In augustus was al een lichte afname te zien. In Duitsland werd nog nauwelijks groei gehaald, de Nederlandse aanvoer nam af. Alleen Polen realiseerde nog enige toename van betekenis. De droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) zorgt al geruime tijd voor minder melk, waarbij het tempo van afname in Frankrijk versnelt (-4,8%). Ook Ierland laat al sinds maart een daling zien. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in de eerste driekwart van 2023 met 0,5%.

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was negatief. Alleen Australië noteerde een lichte stijging (+0,5%). Nieuw-Zeeland (-0,4%) en de VS (-0,1%) lieten een kleine afname zien en bleven daarmee in een neergaande lijn zitten. De Argentijnse melkproductie daalde sterk (-3,6%). Ook Uruguay zag de aanvoer teruglopen (-1,6%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met september 2023 per saldo 0,5% (1,22 miljard kg) hoger dan in 2022.

Prijzen boter sterk gestegen, stabilisatie bij mager melkpoeder

Sinds begin september is de notering voor boter fors omhoog gegaan. De roomprijzen zijn door een goede vraag en de achterblijvende melkaanvoer hoog en stijgen nog altijd door. Bovendien zorgt de zich goed ontwikkelende kaasmarkt ervoor dat veel melkvet in de kaasbak belandt. Het aanbod van verse boter is zodoende laag. De vraag is daarentegen ook bescheiden. Afnemers zijn slechts beperkt bereid de hoge boterprijzen te accepteren. Ook de notering van mager melkpoeder heeft sinds de tweede helft van september tot eind oktober een sterk herstel laten zien. Sinds begin november is sprake van stabilisatie van het prijsniveau. De markt is momenteel redelijk in evenwicht. Enerzijds zorgt de lagere melkaanvoer voor krapte in het aanbod, anderzijds is de vraag niet groot. Het is met de ongunstige EUR/USD koersverhouding en de huidige prijsniveaus voor Europa op dit moment moeilijk om de concurrentie aan te gaan op de wereldmarkt.

Lees het hele marktbericht november

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht