01 december 2022

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel november 2022

De Nederlandse melkaanvoer blijft zich sterk verder herstellen. In oktober nam het volume met bijna 5% toe. Door de stijging sinds juni is voor het eerst dit jaar sprake van een cumulatieve toename. In de periode tot en met oktober lag het niveau 0,3% hoger dan in dezelfde periode van 2021.

Toename EU melkaanvoer

De EU melkaanvoer steeg in september met 0,6%. Hiermee kwam een einde aan een langdurige periode van daling. Sterkste toename vond plaats in Nederland (+4%) en Polen (+3%). Ook Duitsland (+1%) en Ierland (+1%) lieten een stijging zien. De Franse melkaanvoer bleef nagenoeg gelijk. Per saldo lag de EU melkaanvoer in de eerste drie kwartalen 2022 0,5% lager dan vorig jaar.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in september nog altijd een gemengd beeld zien. De melkaanvoer in Oceanië nam weer sterk af, Australië en Nieuw-Zeeland noteerden een daling van respectievelijk 6% en 3%. In de VS daarentegen was voor de derde maand op rij sprake van een toename (+1%). Uruguay realiseerde voor het eerst dit jaar een stijging (+2%). Argentinië liet nauwelijks groei zien in september. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met september 2022 0,8% (1,81 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021. Wel loopt de achterstand op het vorige jaar langzamerhand terug.

Prijzen zuivelmarkt onder druk

Sinds begin oktober is het beeld op de zuivelmarkt duidelijk veranderd. Vraaguitval door het hoge prijsniveau in combinatie met herstel van de melkaanvoer in een aantal bepalende zuivellanden en dalende prijzen op de energiemarkt zorgde voor een sterke druk op de prijzen. Nu de markt in een neergaande beweging is geraakt, nemen kopers nog meer een afwachtende houding aan in de hoop dat prijzen verder zullen dalen. Met name bij boter is dit het geval. De notering is in korte tijd met meer dan 22% gedaald. Eind november lag deze met € 560 per 100 kg ruim onder de € 600 grens. Ook bij mager melkpoeder is de notering sinds begin oktober fors omlaag gegaan. Vanaf medio november trad enige stabilisatie op rond het niveau van € 300, ondanks een nog altijd tegenvallende vraag en een toename in het aanbod. De notering van vol melkpoeder daalde langzaam mee met die van boter en mager melkpoeder.

Lees het hele marktbericht november

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht