27 november 2020

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel november 2020

De Nederlandse melkaanvoer liet in oktober (-0,1%), net als in september, een stabiel beeld zien ten opzichte van dezelfde maand in het jaar daarvoor. Het volume bedroeg in de eerste tien maanden van 2020 11,69 miljard kg, 1,4% (166 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019.

Herstel melkaanvoer in EU

De EU-melkaanvoer (inclusief het VK) nam in september met ruim 1% toe, zich daarmee herstellend van de droogte in de zomerperiode. Grootste toename vond plaats in Polen, Frankrijk en Ierland. De Duitse melkaanvoer daalde nog door, hoewel minder sterk als in augustus. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de eerste drie kwartalen van 2020 met 1,1% toe.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in september, analoog aan de maanden daarvoor, groei zien. De stijging in de VS zette door en kwam uit op ruim 2%. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer nam in september voor de vijfde maand op rij toe (+2%). Ook Argentinië (+4%) en Uruguay (+5%) wisten de groei vast te houden. Uitzondering was Australië. Na een periode van herstel bleef het volume in deze maand nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode januari tot en met september 2020 1,8% hoger (+4,10 miljard kg) dan het jaar daarvoor.

Markt blijft redelijk stabiel

Sinds begin juli is het prijsniveau voor boter (in 25 kg verpakking) nagenoeg gelijk gebleven. Fluctuaties waren slechts van korte duur. Ook in november is er weinig beweging in de prijzen. De fundamenten in de markt zijn nog altijd onveranderd, namelijk hoge roomprijzen en een beperkte vraag. De prijzen van mager melkpoeder kwamen eind oktober iets onder druk te staan. Tot medio november was sprake van een lichte prijsdaling. Dit werd mede veroorzaakt door de toenemende concurrentie vanuit de VS, die o.a. dankzij de relatief hoge EUR/USD wisselkoers scherper konden aanbieden dan Europa op de wereldmarkt. In de tweede helft van november stabiliseerde het prijsniveau. Vraag en aanbod liggen op dit moment redelijk in evenwicht. De notering van vol melkpoeder is sinds de tweede helft van oktober langzaam gestegen. Europees product is te duur voor de wereldmarkt, waardoor de afzet zich vooral beperkt tot de interne markt.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Duurzame Zuivelketen

Weidegang

16 maart 2023

Deelrapportage Behoud weidegang 2022

De eerste Deelrapportage van de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2022 is nu beschikbaar. U leest in...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 maart 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL februari 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de deelname van Arjan Schimmel aan panel boerderijeducatie, interessante...

Lees het volledige bericht