29 mei 2024

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel mei 2024

De Nederlandse melkaanvoer is in april met 1,4% gedaald. Sinds september 2023 is sprake van een neergaande lijn, wat vooral het gevolg is van de na-ijleffecten van het blauwtongvirus in de tweede helft van vorig jaar en de afbouw van de derogatie. Cumulatief lag het niveau in de eerste vier maanden van 2024 1,2% (57 miljoen kg) lager dan in dezelfde periode van 2023.

EU melkaanvoer licht toegenomen, VS verder omlaag

De EU melkaanvoer steeg in maart met 0,6%. In februari was, gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect, al sprake van een beperkte toename. Lichte groei was waarneembaar in België, Duitsland en Frankrijk. De Poolse melkaanvoer bleef sterk groeien (+4%). De sterke daling in Ierland (-6%) hield aan. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in het eerste kwartaal van 2024 met 1,2%.

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was in maart overwegend negatief. De daling in de VS zette door (-1%). Dit was ook het geval in Argentinië (-14%), waar de melkproductie al een tijdlang in een vrije val lijkt te zijn beland. Nieuw-Zeeland liet in maart, na de toename in februari, weer een daling zien (-3%). Ook de melkaanvoer in Uruguay viel wat terug, na de sterke groei in de maanden daarvoor. Anderzijds steeg de Australische melkproductie door (+3%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met maart 2024 per saldo 0,6% (0,45 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode van 2023.

Sterke stijging boterprijs, mager melkpoeder minder hard omhoog

De boternotering heeft in de eerste vijf maanden van 2024 een sterke fluctuatie laten zien. Tot voor kort werd het plafond van € 600 niet doorbroken, doordat kopers afhaakten als dit prijsniveau werd bereikt. In de tweede helft van mei veranderde dit beeld en was men wel bereid om tegen hogere prijzen aan te kopen, omdat men inziet dat het aanbod van verse boter minder groeit als verwacht. De notering van mager melkpoeder heeft in de afgelopen maanden een wat minder grillig beeld laten zien dan boter. Wel is sprake van schommelingen in de prijs, wat vooral te maken heeft met de onvoorspelbaarheid aan de vraagzijde. Ook de prijzen van mager melkpoeder gingen in de tweede helft van mei omhoog, maar minder hard dan bij boter. Met de oplopende niveaus werden er ook meer verkopers in de markt actief, terwijl de vraag nog steeds achterbleef.

Lees het hele marktbericht mei

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht