31 mei 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel mei 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in april met ruim 3% toe, zodat nog altijd sprake was van een sterke groei. De melkplas heeft zich sinds juni vorig jaar hersteld, een effect van de hoge uitbetaalde melkprijzen in deze periode. Cumulatief lag het niveau in de eerste vier maanden van 2023 3,8% (172 miljoen kg) hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Melkaanvoer EU vrijwel stabiel

De EU-melkaanvoer bleef in maart op vrijwel hetzelfde niveau (+0,1%) als vorig jaar. Hiermee kwam een einde aan de groei, die tussen september vorig jaar en februari plaatsvond. Het beeld is nog altijd divers. Enerzijds is er een stijging in Noordwest Europa (België, Duitsland en Nederland). Anderzijds zorgde de droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) voor dalende volumes. Ook Ierland realiseerde in maart een afname. Per saldo steeg de EU-melkaanvoer in het eerste kwartaal van 2023 met 0,6%.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in maart weer een wisselend beeld zien. Zowel Nieuw-Zeeland (+0,3%) als de VS (+0,5%) realiseerden een bescheiden groei. De Zuid-Amerikaanse landen Argentinië (-3%) en Uruguay (-4%) noteerden echter een forse daling. De Australische melkproductie nam verder af (-3%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in het eerste kwartaal van 2023 per saldo 0,7% hoger (0,55 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode in 2022. Toen was overigens sprake van een afname, zodat de huidige groei niet anders gekarakteriseerd kan worden als gedeeltelijk herstel.

Zuivelmarkt veert op

De zuivelmarkt is in mei wat opgeveerd na de daling in maart en april. Bij boter hebben vooral de hogere roomprijzen, als gevolg van meer vraag naar room vanuit onder meer de ijsindustrie en een toegenomen aanwending van melkvet in de kaasproductie, een positieve impuls gegeven aan de prijzen. Echter is er van een sterke stijging geen sprake. Eind mei lag de boternotering op € 473,- per 100 kg. Het herstel bij mager melkpoeder was iets steviger dan bij boter. Vanuit Azië neemt de koopbelangstelling langzamerhand weer toe, hoewel van een uitbundige vraag geen sprake is. Er is voldoende aanbod van mager melkpoeder. De notering van mager melkpoeder lag eind mei op een niveau van € 248,- per 100 kg.

Lees het hele marktbericht mei

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht