02 juni 2022

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel mei 2022

De Nederlandse melkaanvoer blijft in een neergaande spiraal zitten. In april nam het volume met 2,6% af. Cumulatief lag het niveau in de eerste vier maanden van 2022 2,3% lager dan in dezelfde periode van 2021. Belangrijke redenen voor de afname zijn o.a. de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer, de hoge energie- en veevoerprijzen en de onzekerheid rondom de stikstofmaatregelen.

Aanhoudende daling melkproductie

De EU-melkaanvoer daalde in maart met bijna 1%, in februari steeg deze nog licht. In Duitsland (-2%), Frankrijk (-1%) en Nederland (-2%) nam het volume weer verder af. Ook in Ierland (-3%) was in maart sprake van een behoorlijke krimp. Polen (+2%) vormt een uitzondering en laat al geruime tijd een stijging zien. Per saldo nam de EU melkaanvoer in het eerste kwartaal van 2022 met 0,3% af.

De daling van de melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen zette in maart door. Alleen Argentinië realiseerde, voor de tweede maand op rij, groei (+2%). In Nieuw-Zeeland is sinds augustus 2021 een forse daling te zien. In maart nam het volume met bijna 2% af. De Australische melkplas laat al voor de tiende maand op rij krimp zien. In het eerste kwartaal van 2022 was sprake van een versterkte afname (-5% in maart). De melkproductie in de VS daalde nog licht (-0,4%). Uruguay noteerde een verdere afname van 1%. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in het eerste kwartaal van 2022 1,1% (0,85 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021.

Stabilisatie prijzen op ongekend hoog niveau

Na het bereiken van de top medio april kwam de zuivelmarkt licht onder druk te staan. Medio mei kwam er echter alweer een einde aan de afzwakking van de prijzen. Met een nog steeds bij de verwachting achterblijvende melkproductie en een torenhoge kostprijs voor de gehele zuivelketen waren de fundamenten in de markt ongewijzigd. Daardoor stabiliseerden de prijzen zich op een nog steeds ongekend hoog niveau. Bij boter en vol melkpoeder is Europees product niet competitief op de wereldmarkt en vindt afzet hoofdzakelijk in Europa plaats. Mager melkpoeder uit de EU vindt nog wel zijn weg op de exportmarkten, waardoor deze prijzen meer in lijn liggen met die op de wereldmarkt.

Lees het gehele marktbericht mei

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht