31 maart 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel maart 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in februari weer sterk toe (+4,0%). Sinds juni vorig jaar is sprake van herstel, een effect van de hoge uitbetaalde melkprijzen in deze periode. Cumulatief lag het niveau in de eerste 2 maanden van 2023 4,3% (96 miljoen kg) hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Groei mondiale melkaanvoer

De EU-melkaanvoer groeide in januari met bijna 1%. Sinds september neemt het volume weer toe na een langdurige periode van daling. Het beeld blijft redelijk divers. Enerzijds was er een voortzetting van de sterke toename in België, Duitsland en Nederland. Ook de Poolse melkaanvoer steeg verder. Anderzijds daalde het volume in Frankrijk en Italië. In laatstgenoemde land is al sinds augustus een forse afname te zien.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in januari een iets positiever beeld zien dan in de maanden daarvoor. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer (+1%) groeide voor het eerst in bijna anderhalf jaar tijd. Argentinië (+3%) liet een overtuigende toename zien na de negatieve ontwikkeling in het tweede halfjaar van 2022. De VS (+1%) noteerden voor de zevende maand op rij groei. De melkaanvoer in Australië blijft echter fors afnemen (-4%). Ook in Uruguay (-1%) daalde het volume verder. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in januari 2023 per saldo ruim 1% hoger (0,28 miljard kg) hoger dan in januari 2022.

Prijzen onder druk

Na het kortstondige herstel van de markt in februari tot begin maart kwam de zuivelmarkt weer wat onder druk te staan. Tegenvallende vraag en een toenemend aanbod als gevolg van de groei in de melkproductie (bovendien versterkt door de naderende voorjaarspiek in het noordelijk halfrond) lagen hieraan ten grondslag. Met name de notering van mager melkpoeder is in maart naar beneden gegaan. Het prijsniveau lag eind maart op € 241 per 100 kg. De boternotering bleef nog redelijk overeind, maar ook daar ontstond eind maart enige druk op de prijzen. De vraag voor Pasen is grotendeels ingevuld, waardoor er minder koopbelangstelling is. Eind maart lag de boternotering op een niveau van € 475 per 100 kg.

Lees het hele marktbericht maart

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht