31 maart 2021

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel maart 2021

De Nederlandse melkaanvoer daalde in februari met ruim 5%. Als gecorrigeerd wordt voor de schrikkeldag in februari 2020 was er nog steeds sprake van krimp van bijna 2%. Deze daling was sterker dan in januari en lijkt vooral het gevolg van de koude en natte weersomstandigheden. De cumulatieve melkaanvoer kwam tot en met februari 2021 uit op 2,27 miljard kg, 3,3% (78 miljoen kg) minder dan in dezelfde periode in 2020.

Daling EU-melkaanvoer, toename bij derde landen

De EU-melkaanvoer daalde in januari met meer dan 1%. In december was al sprake van een duidelijke afvlakking van de groei. Grootste daling vond plaats in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ierland en Polen zagen het volume nog licht toenemen.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivelexporterende landen liet in januari een positief beeld zien. Sterke stijging vond wederom plaats in Argentinië (+6%) en Uruguay (+6%). De VS noteerden een toename van ruim 2%, in lijn met de ontwikkeling in de tweede helft van 2020. Nieuw-Zeeland zag de melkaanvoer met bijna 1% toenemen, een vergelijkbare groei als in december. Australië herstelde sterk in januari (+3%), nadat in het laatste kwartaal van 2020 stagnatie had plaats gevonden. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in januari 2021 0,8% hoger dan in dezelfde maand van 2020 (+0,2 miljard kg).

Prijscorrectie boter, verder oplopende prijzen mager melkpoeder

De zuivelmarkt is sinds begin januari een stuk dynamischer geworden. De notering van boter is, na een stabiele tweede helft van 2020, tot medio maart fors gestegen. In de tweede helft van maart kwam er een abrupt einde aan de prijsstijgingen en volgde een prijscorrectie. Enerzijds leek dit een reactie op de te hard opgelopen prijzen. Anderzijds zijn de grote(re) kopers afwezig in de markt, wat zorgt voor een bescheiden vraag. De prijs van mager melkpoeder is na de stabiele maand februari in maart verder opgelopen. Wel lijkt de markt rustiger te worden en heeft een groot deel van de afnemers de dekkingsbehoefte voorlopig ingevuld. De notering van vol melkpoeder is met de prijzen van mager melkpoeder en boter mee omhoog gegaan. Vanaf medio maart stabiliseerde het prijsniveau onder invloed van de lagere vetprijzen.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

07 juni 2023

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 juni 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL mei 2023

U leest in deze nieuwsbrief over 'Brochure: Sorghum als potentieel voedergewas' en andere onderzoeken voor...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 mei 2023

Marktbericht Zuivel mei 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in april met ruim 3% toe, zodat nog altijd sprake was...

Lees het volledige bericht