01 juli 2024

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel juni 2024

De Nederlandse melkaanvoer nam in mei met 1,6% af. Cumulatief lag het niveau in de periode tot en met mei 2024 1,3% lager dan in dezelfde periode van 2023. Sinds september 2023 laat de Nederlandse melkplas een neergaande lijn zien. Dit is vooral het gevolg van de na-ijleffecten van het blauwtongvirus in de tweede helft van vorig jaar en de afbouw van de derogatie.

Groei EU melkaanvoer sinds februari, met name meer melk uit Polen

De EU melkaanvoer laat sinds februari groei zien. In april nam deze met 0,6% toe, bijna even hoog als in maart. De forse stijging van de Poolse melkaanvoer zette door (+5%). Duitsland zag weer een lichte toename. Frankrijk liet in april geen groei meer zien, na de stijging in de maanden daarvoor. De sterke daling in Ierland (-8%) hield aan. Per saldo steeg de EU melkaanvoer tot en met april 2024 met 1,1%.

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen bleef in april overwegend negatief. Alleen Australië realiseerde aanhoudende groei (+3%). De VS zagen de melkproductie licht verder dalen. Ook Nieuw-Zeeland noteerde weer een afname (-4%). De Argentijnse melkproductie blijft aanhoudend significant krimpen (-16%). De melkaanvoer in Uruguay daalde ook sterk in april (-7%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met april 2024 per saldo 0,3% (0,35 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode van 2023.

Boterprijs stabiel, notering mager melkpoeder licht gedaald

De boternotering heeft in het eerste halfjaar van 2024 een sterke fluctuatie laten zien. Nadat de prijzen vanaf medio mei tot begin juni snel opliepen, stabiliseerde het prijsniveau. Er sloop wat onzekerheid in de botermarkt, waardoor er enige druk op de prijzen ontstond. Het uitblijven van zomerse temperaturen in grote delen van Europa zorgde voor een lagere vraag naar room. Hierdoor kwam de stijging van de roomprijzen in de afgelopen weken tot stilstand. De notering van mager melkpoeder heeft een wat minder grillig beeld laten zien dan boter. Wel was er sprake van schommelingen in de prijs, wat vooral te maken heeft met de onvoorspelbaarheid aan de vraagzijde. Met name de afzet in Azië verloopt moeizaam. Bovendien ondervinden Europese aanbieders op deze markten veel concurrentie van goedkoper product uit de VS en Oceanië. In juni was een lichte daling van het prijsniveau te zien.

Lees het hele marktbericht juni

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

05 juli 2024

ZuivelNL vacature: Administratief ondersteuner Team Export 16-24 uur

Wil jij verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteunen? Loop jij warm voor het perfect stroomlijnen...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

04 juli 2024

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2023

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juli 2024 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2023. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 juli 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL juni 2024

U leest in deze nieuwsbrief over het Jaarverslag 2023, video ruwvoer, NLvoedt 2024, RondjeKavelpad 2024...

Lees het volledige bericht