28 juni 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel juni 2023

De Nederlandse melkaanvoer heeft zich sinds juni vorig jaar sterk hersteld. Wel lijkt het tempo van stijging af te vlakken, in mei kwam de groei net onder 2% uit. De melkprijzen zijn in het eerste halfjaar van 2023 met forse stappen naar beneden gegaan, waardoor de groei van de melkaanvoer steeds meer wordt gedempt. Cumulatief lag het niveau in de eerste vijf maanden van 2023 3,4% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Groei melkaanvoer EU lager dan 1%

De EU-melkaanvoer nam in april met 0,7% toe. Sinds februari ligt het groeitempo onder de 1%. Het beeld binnen de EU blijft divers. Enerzijds is er een stijging in Noordwest Europa (België, Duitsland en Nederland). Anderzijds zorgde de droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) voor dalende volumes. Ook Ierland realiseerde in maart en april een afname. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in de periode tot en met april 2023 met 0,7%.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen toonde ook in april een wisselend beeld. De VS realiseerde weer een bescheiden groei (+0,6%). Nieuw-Zeeland liet juist een forse toename zien (+6,7%). Argentinië zag het volume met 1,8% toenemen. Australië vervolgde de dalende tendens (-1,7%), hoewel het tempo van afname minder wordt. Uruguay noteerde een lichte daling (-0,6%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met april 2023 per saldo 0,8% hoger (0,87 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode in 2022. Toen was overigens sprake van een daling, zodat de huidige groei feitelijk gezien kan worden als gedeeltelijk herstel.

Minder vraag zorgt voor verzwakking zuivelmarkt

De zuivelmarkt veerde in mei en begin juni wat op na de daling in maart en april. Daarna kwam de markt weer enigszins onder druk te staan, wat met name het gevolg was van een tegenvallende vraag. Op de botermarkt hebben een gebrek aan koopbelangstelling, grote voorraden en beperkte opslagcapaciteit sinds de tweede helft van juni geleid tot lagere prijzen. Ook bij mager melkpoeder neemt de druk op de prijzen toe. Ruime voorraden en minder vraag zorgen voor een negatief sentiment. Kopers nemen momenteel alleen het hoogst noodzakelijke af en wachten in een inmiddels dalende markt rustig af. Zowel op de interne markt als de wereldmarkt blijft de vraag zwak.

Lees het hele marktbericht juni

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht