30 juni 2022

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel juni 2022

De Nederlandse melkaanvoer blijft in een neergaande spiraal zitten. Al 18 maanden op rij is er sprake van krimp. Lichtpuntje is wel dat de daling in mei voor het eerst in een jaar tijd op minder dan 1% uitkwam. Cumulatief lag het niveau in de eerste vijf maanden van 2022 2,0% lager dan in dezelfde periode van 2021. Belangrijke redenen voor de afname zijn o.a. de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer, de hoge energie- en veevoerprijzen en de onzekerheid rondom de stikstofmaatregelen.

Versnelling daling EU melkaanvoer

De EU-melkaanvoer daalde in april met bijna 2%, een versnelling van de afname ten opzichte van de maand maart (-1%). In Duitsland (-3%), Frankrijk (-2%) en Nederland (-3%) zette de daling stevig door. Ook in Ierland (-1%) nam de melkaanvoer verder af. Polen (+1%) vormt een uitzondering en laat al geruime tijd een stijging zien. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de eerste vier maanden van 2022 met 0,7% af.

De daling van de melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen hield ook in april aan. Alleen Argentinië realiseerde, voor de derde maand op rij, groei (+2%). In Nieuw-Zeeland is sinds augustus 2021 een forse daling te zien (-6% in april). De Australische melkplas laat al bijna een jaar krimp zien. In april nam het volume met maar liefst 7% af. De melkproductie in de VS daalde deze maand met 1%. Uruguay noteerde een verdere afname van 2%. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met april 2022 1,2% (1,29 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021.

Boter stabiel, daling mager melkpoeder

Na het bereiken van de top medio april kwam de markt licht onder druk te staan. Halverwege mei kwam er echter alweer een einde aan de afzwakking van de prijzen, wat het gevolg was van de nog altijd ongewijzigde marktfundamenten (achterblijvende melkproductie en een zeer hoge kostprijs). Sindsdien is het prijsniveau vrijwel stabiel gebleven. Bij boter en vol melkpoeder is Europa niet competitief op de wereldmarkt en vindt afzet hoofdzakelijk in de EU plaats. Mager melkpoeder uit de EU vindt nog wel zijn weg op de exportmarkten, waardoor deze prijzen meer in lijn liggen met die op de wereldmarkt. Door vraaguitval kwam de notering van mager melkpoeder in de tweede helft van juni onder toenemende druk te staan. Eind juni zakte deze weer net onder het niveau van € 400.

Lees het gehele marktbericht juni

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht