30 juni 2021

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel juni 2021

De Nederlandse melkaanvoer liet in mei een stabiel beeld zien ten opzichte van dezelfde maand in het jaar daarvoor. De cumulatieve melkaanvoer kwam in de eerste vijf maanden van 2021 uit op 5,88 miljard kg, 1,6% (96 miljoen kg) minder dan in dezelfde periode in 2020.

Ruim 1% meer melk in EU, sterke groei derde landen zet door

De EU-melkaanvoer steeg in april met ruim 1%, bijna vergelijkbaar als in maart. Nog altijd laat Ierland een significante groei zien. Ook Italië en Polen noteerden weer een stevige toename. Frankrijk realiseerde voor het eerst in maanden een bescheiden groei. De Duitse melkaanvoer laat al geruime tijd een afname zien, hoewel de mate van daling in april minder sterk was dan daarvoor. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de eerste vier maanden van 2021 met 0,7% af (gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect groei van +0,1%).

De stijging van de melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen zette in april door. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer (+12%) nam voor de tweede maand op rij significant toe. Ook de VS (+3%) realiseerden weer een forse toename. Daarnaast wisten Argentinië (+3%) en Uruguay (+6%) de opgaande lijn vast te houden. Alleen de melkproductie in Australië bleef in april stabiel. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de eerste vier maanden van 2021 0,9% hoger (0,9 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode van 2020.

Prijzen onder druk

De boternotering beweegt zich al sinds half maart rond het niveau van € 400,- per 100 kg. Na de daling in de tweede helft van maart en in april, veerde de notering in mei op om in juni weer te stagneren en een stap terug te doen. De bereidheid om boter te kopen op het huidige niveau is momenteel laag. De notering voor mager melkpoeder steeg in mei nog licht door, om vervolgens in juni een lange periode van stijging te beëindigen en een dalende lijn in te zetten. De prijzen staan onder druk, omdat de vraag op de wereldmarkt voor een belangrijk deel is weggevallen. Kopers zijn voldoende ingedekt en hebben niet de behoefte om tegen de huidige prijsniveaus in te kopen. De notering van vol melkpoeder is in juni redelijk op peil gebleven.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht