14 juli 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel juli 2023

De Nederlandse melkaanvoer heeft zich sinds juni vorig jaar sterk hersteld. Wel vlakte het tempo van stijging af. In zowel mei als juni kwam de groei onder 2% uit. De melkprijzen zijn in het eerste halfjaar van 2023 fors naar beneden gegaan, waardoor de groei van de melkaanvoer steeds meer wordt gedempt. Cumulatief lag het niveau in het eerste halfjaar van 2023 3,1% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Groeitempo EU onder 1%

De EU-melkaanvoer nam in mei met 0,7% toe. Sinds februari ligt het groeitempo onder de 1%. Het beeld binnen de EU blijft divers. Enerzijds is er een stijging in Noordwest Europa (België, Duitsland en Nederland). Anderzijds zorgde de droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) voor dalende volumes. De Ierse melkaanvoer bleef, na twee maanden van daling, vrijwel stabiel in mei. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in de periode tot en met mei 2023 met 0,8%.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen ontwikkelde zich in mei overwegend positief. De VS realiseerden weer een bescheiden groei (+0,6%). Nieuw-Zeeland liet voor de tweede maand op rij een forse toename zien (+7,4%). Australië noteerde voor het eerst in bijna twee jaar tijd een stijging (+1,6%). Ook in Uruguay groeide het volume (+3,0%), na ruim een half jaar krimp. De Argentijnse melkproductie liet nog altijd een grillig patroon zien en daalde met 2,4%. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met mei 2023 per saldo 0,9% (1,17 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode in 2022.

Tegenvallende vraag zorgt voor dalende prijzen

De zuivelmarkt veerde in mei en begin juni wat op na de daling in maart en april. Daarna kwam de markt weer onder toenemende druk te staan, wat met name het gevolg was van een tegenvallende vraag. Op de botermarkt hebben een gebrek aan koopbelangstelling en grote voorraden sinds de tweede helft van juni geleid tot lagere prijzen. Ook de prijzen voor mager melkpoeder daalden vanaf medio juni. Ruime voorraden en minder vraag op zowel de interne markt als de wereldmarkt zorgden voor een negatief sentiment. Kopers nemen momenteel alleen het hoogst noodzakelijke af en wachten in deze dalende markt rustig af.

Lees het hele marktbericht juli

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht