29 juli 2022

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel juli 2022

De Nederlandse melkaanvoer heeft in juni, voor het eerst in ruim anderhalf jaar tijd, een toename (+1,5%) laten zien. Dit is mogelijk een effect van de extreem hoge melkprijs. Cumulatief nam de achterstand op vorig jaar iets af, uitkomend op een daling van 1,5% (-102 miljoen kg) in het eerste halfjaar van 2022.

Daling EU melkaanvoer zet door

De EU-melkaanvoer daalde in mei met bijna 2%, een vergelijkbare daling als in april. In Duitsland (-2%), Frankrijk (-2%), Ierland (-2%) en Nederland (-1%) bleef in deze maand sprake van aanhoudende krimp. In Italië nam de melkaanvoer voor de tweede maand op rij af, het gevolg van droogte. Ook de Poolse melkaanvoer wist in mei geen groei meer te realiseren. Per saldo nam de EU-melkaanvoer in de eerste vijf maanden van 2022 met 0,9% af.

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen bleef in mei hetzelfde. Met uitzondering van Argentinië was sprake van een daling. De krimp in Oceanië bleef aanzienlijk. Zowel Australië (-9%) als Nieuw-Zeeland (-7%) zagen de melkproductie wederom fors teruglopen. De VS produceerden 1% minder melk, een vergelijkbare afname als in april. De Uruguayaanse melkaanvoer daalde verder met bijna 3%. Argentinië zag de melkproductie stabiliseren, na de groei in de maanden daarvoor. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met mei 2022 1,3% (1,70 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021.

Dalende prijzen

Na een lichte afzwakking van de prijzen voor de diverse zuivelproducten in mei, veerde deze begin juni weer op. De achterblijvende melkaanvoer in combinatie met enige opleving in de vraag, lag daaraan ten grondslag. Sinds half juni is er echter weer een daling in de prijsniveaus te zien. Door de naderende vakantieperiode nam de vraag op de interne markt af en viel de afzet richting Azië, ondanks versoepelingen van de coronamaatregelen, tegen. Op de wereldmarkt kan Europa alleen concurreren met lagere prijsniveaus. De spanning in de Oekraïne, de Europese sancties en de gevolgen daarvan voor de energievoorziening in de diverse lidstaten (voornamelijk Duitsland), maken het erg lastig om in te schatten wat dit voor gevolgen zal hebben voor de beschikbaarheid van product op de termijn.

Lees gehele Marktbericht

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht