31 januari 2024

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel januari 2024

De Nederlandse melkaanvoer nam in december met 2,4% af. Sinds september daalde de melkplas, wat vooral gerelateerd was aan de uitbraak van het blauwtongvirus. Uiteindelijk kwam de cumulatieve melkaanvoer over geheel 2023 uit op 13,89 miljard kg, 0,9% (123 miljoen kg) meer dan in 2022.

Sterke daling EU melkaanvoer houdt aan

De EU melkaanvoer daalde sterk in november (-2,4%). Ook in oktober was al sprake van een stevige krimp (-1,7%). Grootste daling vond plaats in Frankrijk en Ierland, die sinds september een aanzienlijke teruggang lieten zien. Ook in Duitsland nam het volume af. Alleen Polen liet nog enige toename van betekenis zien. Door de daling in de afgelopen maanden is tot en met november 2023 per saldo nog maar nauwelijks sprake van groei van de melkaanvoer in de EU (+0,1%).

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen bleef in november onveranderd wisselend. Het volume in Nieuw-Zeeland daalde licht verder (-0,5%). Ook de daling in de VS zette door (-0,7%). Argentinië realiseerde, net als in de twee maanden daarvoor, een sterke afname (-4,0%). Het volume in Australië herstelde fors verder (+6,3%). Ook de melkplas in Uruguay nam weer toe (+2,8%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met november 2023 per saldo 0,2% (0,65 miljard kg) hoger dan in 2022.

Toenemende druk op prijzen boter en mager melkpoeder

De boternotering bleef in januari, na een kleine correctie in december, in eerste instantie vrijwel stabiel. Aan het einde van de maand nam de druk op de prijzen echter sterk toe. De oorzaak was niet zozeer een groeiend aanbod, maar eerder het ontbreken van een gezonde vraag en verder dalende roomprijzen. De notering voor magere melkpoeder vertoonde een relatief stabiel beeld in december. De markt was redelijk in evenwicht. Enerzijds zorgde de lagere melkaanvoer voor krapte in het aanbod, anderzijds was de vraag niet groot. In januari verzwakte de markt voor mager melkpoeder als gevolg van een nog altijd tegenvallende vraag en iets meer aanbod. De lagere Europese prijsniveaus kunnen er wel voor zorgen dat er langzamerhand meer koopbelangstelling op de wereldmarkt ontstaat voor Europees product.

Lees het hele marktbericht januari

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht