31 januari 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel januari 2023

De Nederlandse melkaanvoer is in december met bijna 4% toegenomen. Sinds juni is sprake van een sterk herstel, wat het effect lijkt te zijn van de nog altijd zeer hoge melkprijs. Uiteindelijk kwam de cumulatieve melkaanvoer over geheel 2022 uit op 13,76 miljard kg, 1,0% (130 miljoen kg) meer dan in het jaar daarvoor.

Melkaanvoer EU en VS neemt verder toe

De groei van de EU melkaanvoer zette in november (+2%) door. Sinds september neemt het volume weer toe na een langdurige periode van daling. Sterkste toename was te zien in Duitsland (+3%), Ierland (+7%), Nederland (+5%) en Polen (+2%). Ook in Frankrijk nam het volume weer met 1% toe. Per saldo lag de EU melkaanvoer in de periode tot en met november 2022 nog maar 0,2% achter op het niveau van vorig jaar.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen, toonde in november nog steeds een overwegend negatief beeld. De melkaanvoer in Australië daalde weer significant (-9%). In Nieuw-Zeeland (-2%) vlakte het tempo van afname wat af. Argentinië ondervond in toenemende mate hinder van droogte en noteerde een daling van 3%. De Uruguayaanse melkaanvoer bleef vrijwel stabiel. Positieve uitzondering zijn de VS (+1%), die voor de vijfde maand op rij groei lieten zien. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de eerste 11 maanden van 2022 0,5% (1,54 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021. De achterstand op het vorige jaar liep door het herstel in Europa en de VS langzamerhand terug.

Aanhoudende daling zuivelprijzen

Sinds begin oktober vorig jaar is de zuivelmarkt in een continu neergaande beweging terecht gekomen. Vraaguitval door het hoge prijsniveau in combinatie met een herstel van de melkaanvoer in een aantal bepalende zuivellanden en dalende prijzen op de energiemarkt zorgde voor een sterke druk op de prijzen. Kopers namen een afwachtende houding aan in de hoop dat prijzen verder zouden dalen. Met name bij boter is de notering fors gedaald. In vier maanden tijd is deze met maar liefst 40% afgenomen tot € 430 per 100 kg eind januari. Ook bij mager melkpoeder is de notering sinds begin oktober met 32% sterk gedaald, uitkomend op een niveau van € 250 per 100 kg eind januari. De notering van vol melkpoeder daalde in vergelijkbare mate (-27%) mee met die van boter en mager melkpoeder.

Lees het hele marktbericht januari

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Export

31 maart 2023

Geslaagde Zuid-Korea audit

Een delegatie van het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) uit Korea heeft van...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

31 maart 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - december 2022

De wereldzuivelhandel liet in het vierde kwartaal van 2022 nog steeds een wisselend beeld zien...

Lees het volledige bericht