31 januari 2022

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel januari 2022

De Nederlandse melkaanvoer heeft in 2021 een continue krimp laten zien. Met name vanaf september is sprake geweest van een forse afname. Vier maanden op rij werd een daling van maar liefst 4% gerealiseerd. Uiteindelijk kwam de cumulatieve melkaanvoer over geheel 2021 uit op 13,60 miljard kg, 2,6% (360 miljoen kg) minder dan in 2020. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect kwam de daling in 2021 uit op 2,3%.

Aanhoudend sterke krimp melkplas Noordwest Europa

De EU-melkaanvoer daalde in november met ruim 1%. Voor de derde maand op rij was sprake van een afname. Krimp vindt met name in Noordwest Europa plaats. België (-3%), Duitsland (-3%), Frankrijk (-3%) en Nederland (-4%) zagen de melkaanvoer, net als in de maanden daarvoor, sterk afnemen in november. Ierland en Italië groeien nog altijd stevig door. Per saldo lag de totale EU-melkaanvoer in de eerste elf maanden van 2021 iets onder het niveau van 2020.

De daling in de melkproductie in de meeste andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen zette in november door. In Australië (-1%) en Nieuw-Zeeland (-2%) kromp het volume voor de vierde maand op rij. In de VS is sinds september sprake van stagnatie. Het volume daalde licht in november (-0,4%). De productie in Uruguay nam ook weer af (-3%). Alleen in Argentinië (+5%) hield de stijging aan. De groei in het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) vlakte verder af. Deze lag in de periode tot en met november nog 0,6% hoger (1,63 miljard kg) dan in dezelfde periode van 2020.

Prijs mager melkpoeder stijgt door

De prijzen op de botermarkt zijn, na de sterke stijgingen in december en begin januari, gestabiliseerd. Er is momenteel weinig aanbod en een beperkte vraag. Met een iets dalende roomprijs is daardoor de boterprijs wat onder druk komen te staan. Deze lag eind januari weer net onder het niveau van € 600 per 100 kg. Bij mager melkpoeder is daarentegen nog altijd sprake van oplopende prijzen, hoewel de laatste stijgingen minder groot zijn dan voorheen. Bij afnemers is de meeste behoefte voor dichtbij wel gedekt. Omdat er vanwege de achterblijvende melkaanvoer vanuit de producentenzijde weinig aanbod is van vers product, blijft de markt vast. Gedreven door de opgelopen vet- en eiwitprijzen steeg de notering van vol melkpoeder door. Deze lag eind januari op een niveau van € 450 per 100 kg, een verdere aanscherping van het record.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2023

ZuivelNL vacature: Medewerker Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

02 oktober 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - juni 2023

De wereldzuivelhandel liet in het tweede kwartaal van 2023 bij alle producten groei zien. Bij...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

28 september 2023

Marktbericht Zuivel september 2023

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de stijging van de Nederlandse melkaanvoer. Nadat...

Lees het volledige bericht