29 februari 2024

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar werd ingezet. De afname is vooral gerelateerd aan de uitbraak van het blauwtongvirus, die bij veel besmette koeien zorgde voor een lagere melkgift. Daarnaast speelt de afbouw van de derogatie een rol, waardoor minder melkkoeien worden aangehouden.

Minder sterke afname EU melkaanvoer

De EU melkaanvoer nam in december met 0,6% af. Deze daling was minder fors dan in de twee maanden daarvoor. In Duitsland en Frankrijk was nog maar sprake van een beperkte afname. De Ierse melkaanvoer nam nog wel fors af. Polen is een positieve uitzondering en laat al geruime tijd een toename zien. Door de daling in de afgelopen maanden was over geheel 2023 per saldo geen sprake meer van groei van de melkaanvoer in de EU.

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was in december nog altijd wisselend. Het volume in de VS daalde licht verder (-0,4%). De krimp van de Argentijnse melkproductie zette versterkt door (-7,7%). Daarentegen wisten Australië (+2,2%), Nieuw-Zeeland (+0,9%) en Uruguay (+1,2%) in deze maand een toename te realiseren. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in 2023 per saldo 0,2% (0,50 miljard kg) hoger dan in 2022.

Flinke sprong boternotering

De boternotering heeft in de eerste twee maanden van 2024 een sterke fluctuatie laten zien. Nadat deze in eerste instantie vrijwel stabiel bleef, nam de druk aan het einde van januari sterk toe. De prijsdaling hield echter maar kort aan. Vanaf medio februari ging de boternotering met flinke sprongen omhoog. Deels was dit nog een reactie op de sterke prijsstijging op de begin februari gehouden GDT veiling. Ook waren veel kopers kort gedekt, waardoor de vraag aantrok. De notering van mager melkpoeder is, na de daling in januari, licht hersteld in februari. Het prijsniveau staat momenteel wat onder druk, veroorzaakt door een iets negatiever marktbeeld. Dit komt door een achterblijvende vraag, het gebrek aan vertrouwen in hogere prijzen en de seizoensmatige toename in het aanbod.

Lees het hele marktbericht februari

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht