27 februari 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel februari 2023

De sterke stijging van de Nederlandse melkaanvoer hield ook in januari (+4,6%) aan. Sinds juni vorig jaar is sprake van herstel, wat het effect lijkt te zijn van de nog altijd zeer hoge melkprijs.

Minieme daling EU-melkaanvoer over geheel 2022

De EU-melkaanvoer steeg in december met bijna 1%. Sinds september neemt het volume weer toe na een langdurige periode van daling. Het beeld is momenteel redelijk divers. Enerzijds neemt het volume in België, Duitsland, Ierland, Nederland en Polen sterk toe. Anderzijds laat Italië al sinds augustus een forse afname zien. Frankrijk kon in december de groei van de maanden daarvoor niet vasthouden en noteerde een daling. De toename in de laatste 4 maanden van het jaar zorgde ervoor dat over geheel 2022 nog maar sprake was van een minieme afname in de EU (-0,1%).

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen toonde in december weer een overwegend negatief beeld. De melkaanvoer in Australië blijft significant afnemen (-7%). In Nieuw-Zeeland was een verdere afvlakking van het tempo van daling te zien (-1%). Argentinië ondervond sterke hinder van droogte, waardoor de krimp doorzette (-2%). Ook Uruguay had hier last van, het volume daalde met 1%. Positieve uitzondering blijven de VS (+1%), die voor de zesde maand op rij groei lieten zien. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in 2022 uiteindelijk per saldo 0,5% (1,46 miljard kg) lager dan in 2021. De achterstand op het vorige jaar liep door het herstel in Europa en de VS langzamerhand terug.

Oplopende zuivelprijzen

Tussen begin oktober vorig jaar en eind januari heeft de zuivelmarkt een continu neergaande beweging laten zien. Vraaguitval door het hoge prijsniveau in combinatie met een herstel van de melkaanvoer in een aantal bepalende zuivellanden (EU en VS) en dalende prijzen op de energiemarkt zorgden in die periode voor een sterke druk op de prijzen. Sinds de tweede week van februari is er een omslag in de markt waarneembaar, hoewel het herstel nog erg pril is. De opgaande lijn van de laatste weken lijkt vooral een correctie te zijn van te ver doorgezakte prijzen, die ervoor zorgden dat de koopinteresse terug in de markt kwam. Bovendien waren veel partijen kort gedekt (short) en moesten zij inkopen om aan de behoefte te voldoen.

Lees het hele marktbericht februari

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht