28 februari 2022

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel februari 2022

De Nederlandse melkaanvoer daalde in januari met bijna 3%, waarmee de dalende lijn van vorig jaar werd doorgezet. Belangrijke redenen voor de afname zijn o.a. de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer en de hoge veevoerprijzen. Door dit laatste wordt er minder krachtvoer in de Nederlandse melkveehouderij gebruikt. Dit zorgt niet alleen voor minder melk, maar ook voor lagere vetgehaltes.

Melkaanvoer EU blijft dalen, ook fors minder melk in Nieuw-Zeeland

De EU-melkaanvoer daalde in december met 1,5%. Voor de vierde maand op rij was sprake van een afname. Krimp vindt met name in Noordwest Europa plaats. Net als in Nederland is de oorzaak te vinden in de mindere kwaliteit van het ruwvoer en de hoge veevoerprijzen. De melkaanvoer in Duitsland (-3%), België (-1%) en Frankrijk (-3%) nam wederom af in december. In Ierland was voor het eerst in twee jaar tijd sprake van een lichte daling. Per saldo lag de totale EU-melkaanvoer in 2021 0,4% lager dan in 2020. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect kwam de daling in 2021 uit op 0,1%.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in december een wisselend beeld zien. In Nieuw-Zeeland (-5%) werd fors minder gemolken, sinds augustus is hier al sprake van een sterke krimp. Ook Australië (-1%) en Uruguay (-3%) zagen het volume verder afnemen. De melkproductie in de VS bleef nagenoeg stabiel. Argentinië (+3%) wist als enige land de groei vast te houden. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in 2021 uiteindelijk nog 0,4% hoger (1,33 miljard kg) dan in 2020.

Vaste markt met verder stijgende prijzen

De botermarkt is, na de korte dip eind januari/begin februari, steeds vaster geworden. Het gebrek aan voorraden en het beperkte aanbod van verse boter zorgt bij de huidige vraag voor aantrekkende prijzen. De notering van mager melkpoeder is sinds augustus vrijwel onafgebroken gestegen. Door de achterblijvende melkaanvoer is het aanbod beperkt. De vraag vanuit de exportmarkten is nog altijd goed. Wel lijkt er iets meer weerstand te komen tegen de hoge prijsniveaus, waardoor kopers zich voornamelijk op de korte termijn richten. Gedreven door de opgelopen vet- en eiwitprijzen steeg de notering van vol melkpoeder verder door.

Meer nieuwsberichten

KringloopWijzer

Duurzaamheid

18 mei 2022

KringloopWijzer door 99% tijdig ingediend

Op 15 mei 2022 hadden 13.859 melkveehouders de KringloopWijzer 2021 ingediend. Hiermee heeft 99% van...

Lees het volledige bericht

KringloopWijzer

Duurzaamheid

16 mei 2022

Videoserie Stan de Kringloopman

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Zo...

Lees het volledige bericht

Koemonitor

10 mei 2022

KoeMonitor en een EU-audit

KoeMonitor en een EU-audit op officiële controles van veiligheid van melk en zuivelproducten: de Europese...

Lees het volledige bericht