28 februari 2022

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel februari 2022

De Nederlandse melkaanvoer daalde in januari met bijna 3%, waarmee de dalende lijn van vorig jaar werd doorgezet. Belangrijke redenen voor de afname zijn o.a. de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer en de hoge veevoerprijzen. Door dit laatste wordt er minder krachtvoer in de Nederlandse melkveehouderij gebruikt. Dit zorgt niet alleen voor minder melk, maar ook voor lagere vetgehaltes.

Melkaanvoer EU blijft dalen, ook fors minder melk in Nieuw-Zeeland

De EU-melkaanvoer daalde in december met 1,5%. Voor de vierde maand op rij was sprake van een afname. Krimp vindt met name in Noordwest Europa plaats. Net als in Nederland is de oorzaak te vinden in de mindere kwaliteit van het ruwvoer en de hoge veevoerprijzen. De melkaanvoer in Duitsland (-3%), België (-1%) en Frankrijk (-3%) nam wederom af in december. In Ierland was voor het eerst in twee jaar tijd sprake van een lichte daling. Per saldo lag de totale EU-melkaanvoer in 2021 0,4% lager dan in 2020. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect kwam de daling in 2021 uit op 0,1%.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in december een wisselend beeld zien. In Nieuw-Zeeland (-5%) werd fors minder gemolken, sinds augustus is hier al sprake van een sterke krimp. Ook Australië (-1%) en Uruguay (-3%) zagen het volume verder afnemen. De melkproductie in de VS bleef nagenoeg stabiel. Argentinië (+3%) wist als enige land de groei vast te houden. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in 2021 uiteindelijk nog 0,4% hoger (1,33 miljard kg) dan in 2020.

Vaste markt met verder stijgende prijzen

De botermarkt is, na de korte dip eind januari/begin februari, steeds vaster geworden. Het gebrek aan voorraden en het beperkte aanbod van verse boter zorgt bij de huidige vraag voor aantrekkende prijzen. De notering van mager melkpoeder is sinds augustus vrijwel onafgebroken gestegen. Door de achterblijvende melkaanvoer is het aanbod beperkt. De vraag vanuit de exportmarkten is nog altijd goed. Wel lijkt er iets meer weerstand te komen tegen de hoge prijsniveaus, waardoor kopers zich voornamelijk op de korte termijn richten. Gedreven door de opgelopen vet- en eiwitprijzen steeg de notering van vol melkpoeder verder door.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

07 juni 2023

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 juni 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL mei 2023

U leest in deze nieuwsbrief over 'Brochure: Sorghum als potentieel voedergewas' en andere onderzoeken voor...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 mei 2023

Marktbericht Zuivel mei 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in april met ruim 3% toe, zodat nog altijd sprake was...

Lees het volledige bericht