28 februari 2022

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel februari 2022

De Nederlandse melkaanvoer daalde in januari met bijna 3%, waarmee de dalende lijn van vorig jaar werd doorgezet. Belangrijke redenen voor de afname zijn o.a. de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer en de hoge veevoerprijzen. Door dit laatste wordt er minder krachtvoer in de Nederlandse melkveehouderij gebruikt. Dit zorgt niet alleen voor minder melk, maar ook voor lagere vetgehaltes.

Melkaanvoer EU blijft dalen, ook fors minder melk in Nieuw-Zeeland

De EU-melkaanvoer daalde in december met 1,5%. Voor de vierde maand op rij was sprake van een afname. Krimp vindt met name in Noordwest Europa plaats. Net als in Nederland is de oorzaak te vinden in de mindere kwaliteit van het ruwvoer en de hoge veevoerprijzen. De melkaanvoer in Duitsland (-3%), België (-1%) en Frankrijk (-3%) nam wederom af in december. In Ierland was voor het eerst in twee jaar tijd sprake van een lichte daling. Per saldo lag de totale EU-melkaanvoer in 2021 0,4% lager dan in 2020. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect kwam de daling in 2021 uit op 0,1%.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in december een wisselend beeld zien. In Nieuw-Zeeland (-5%) werd fors minder gemolken, sinds augustus is hier al sprake van een sterke krimp. Ook Australië (-1%) en Uruguay (-3%) zagen het volume verder afnemen. De melkproductie in de VS bleef nagenoeg stabiel. Argentinië (+3%) wist als enige land de groei vast te houden. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in 2021 uiteindelijk nog 0,4% hoger (1,33 miljard kg) dan in 2020.

Vaste markt met verder stijgende prijzen

De botermarkt is, na de korte dip eind januari/begin februari, steeds vaster geworden. Het gebrek aan voorraden en het beperkte aanbod van verse boter zorgt bij de huidige vraag voor aantrekkende prijzen. De notering van mager melkpoeder is sinds augustus vrijwel onafgebroken gestegen. Door de achterblijvende melkaanvoer is het aanbod beperkt. De vraag vanuit de exportmarkten is nog altijd goed. Wel lijkt er iets meer weerstand te komen tegen de hoge prijsniveaus, waardoor kopers zich voornamelijk op de korte termijn richten. Gedreven door de opgelopen vet- en eiwitprijzen steeg de notering van vol melkpoeder verder door.

Meer nieuwsberichten

Onderzoek & Innovatie

24 oktober 2023

Nog t/m 1 december: Deel uw ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL ieder jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

30 november 2023

Marktbericht Zuivel november 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

09 november 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL oktober 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de podcast Melkveebedrijf wordt groter en extensiever, IDF World...

Lees het volledige bericht