21 december 2023

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel december 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In november versnelde het tempo van daling (-3,9%). De uitbraak van het blauwtongvirus speelt een belangrijke rol bij de afname in de afgelopen maanden. Cumulatief lag het niveau in de periode tot en met november 2023 1,2% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Verdere daling EU melkaanvoer

De EU melkaanvoer daalde verder in oktober (-1,5%). De krimp was forser dan in september. In Duitsland is er voor de tweede maand op rij geen groei meer. De Franse en Ierse aanvoer daalt al geruime tijd, waarbij sinds september een beduidend sterkere daling is te zien. Ierland noteerde zelfs een afname van bijna 13% in oktober. Alleen Polen laat nog enige toename van betekenis zien. Door de daling in de afgelopen maanden is tot en met oktober 2023 per saldo nog maar sprake van een geringe groei van de melkaanvoer in de EU (+0,3%).

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was wisselend. Het volume in Nieuw-Zeeland daalde nog altijd licht (-0,3%). De VS noteerde een krimp van 0,7%. Argentinië realiseerde, net als in september, een sterke afname (-4,3%). Het herstel in Australië zette door (+2,0%). Ook de melkplas in Uruguay nam toe (+2,2%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met oktober 2023 per saldo 0,3% (0,99 miljard kg) hoger dan in 2022.

Markt richting einde van het jaar redelijk stabiel

Tussen begin september en eind november is de notering voor boter fors omhoog gegaan. Deze stijging was nagenoeg volledig terug te voeren op de hoge roomprijzen. Door de achterblijvende melkproductie en een opleving op de kaasmarkt is het aanbod van boter in de laatste maanden van het jaar sterk teruggelopen. Daar stond echter ook een beperkte vraag tegenover. In december was er een kleine correctie in de boternotering te zien vanwege lagere roomprijzen. De notering van mager melkpoeder laat sinds begin november een vrij stabiel beeld zien. De markt is redelijk in evenwicht. Enerzijds zorgt de lagere melkaanvoer voor krapte in het aanbod, anderzijds is de vraag niet groot. Het is met de huidige prijsniveaus op dit moment moeilijk voor Europa om de concurrentie aan te gaan op de wereldmarkt.

Lees het hele marktbericht december

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht