22 december 2022

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel december 2022

Het sterke herstel van de Nederlandse melkaanvoer zette ook in november (+4,9%) door. Sinds juni is sprake van een toename, wat het effect lijkt te zijn van de zeer hoge melkprijs. In de periode tot en met november lag het cumulatieve niveau 0,7% hoger dan in dezelfde periode van 2021.

Melkaanvoer EU stijgt verder

De EU melkaanvoer steeg in oktober met 1,4%. In september was al sprake van een lichte groei, waarmee een einde kwam aan een langdurige periode van daling. Sterkste toename was te zien in Nederland (+5%), Ierland (+8%) en Polen (+3%). Ook in Duitsland (+2%) en Frankrijk (+1%) nam het volume toe. Per saldo lag de EU melkaanvoer in de eerste tien maanden van 2022 nog 0,4% lager dan vorig jaar.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in oktober een overwegend negatief beeld zien. De melkaanvoer in Australië (-7%) en Nieuw-Zeeland (-3%) vervolgde de weg van sterke daling. Ook in Uruguay nam het volume (-2%) in oktober af. De Argentijnse melkproductie was net als in de maand daarvoor vrijwel stabiel. In de VS daarentegen was voor de vierde maand op rij sprake van een toename (+1%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met oktober 2022 0,7% (1,73 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021. Wel liep de achterstand op het vorige jaar langzamerhand terug.

Zuivelprijzen sterk naar beneden

Sinds begin oktober is de zuivelmarkt in een neergaande beweging terecht gekomen. Vraaguitval door het hoge prijsniveau in combinatie met herstel van de melkaanvoer in een aantal bepalende zuivellanden en dalende prijzen op de energiemarkt zorgde voor een sterke druk op de prijzen. Kopers namen een afwachtende houding aan in de hoop dat prijzen verder zouden dalen. Met name bij boter is de notering fors gedaald. In drie maanden tijd is deze met 29% afgenomen tot net boven de € 500 per 100 kg. Ook bij mager melkpoeder is de notering sinds begin oktober met 24% sterk gedaald, uitkomend op een niveau van ruim onder de € 300 per 100 kg. De notering van vol melkpoeder daalde langzaam mee met die van boter en mager melkpoeder.

Lees het hele marktbericht december

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht