17 december 2020

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel december 2020

De Nederlandse melkaanvoer bleef in november opnieuw die van dezelfde maand in het vorige jaar licht voor (+0,4%). Daarmee bereikte de totale melkaanvoer over de periode januari-november 2020 een volume van 12,79 miljard kg. Dit was 1,4% (175 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019.

Groei in EU-melkaanvoer vlakt af

De EU-melkaanvoer (inclusief het VK) nam in oktober nog met 0,8% toe, waarmee het groeiherstel na de droge zomerperiode weer wat afvlakte. Het beeld was divers. Terwijl in de meeste lidstaten ten opzichte van oktober vorig jaar sprake was van (soms ruime) groei, bleef de melkaanvoer in de grote lidstaten Duitsland en Frankrijk juist duidelijk achter. Per saldo nam de EU-melkaanvoer in de periode januari tot en met oktober 2020 uiteindelijk nog met 1,1% toe ten opzichte van 2019. Dit vertegenwoordigde een volume van ruim 1,5 miljoen ton extra melk.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in oktober, met uitzondering van Australië, net als in de maanden daarvoor, groei zien. De stijging in de VS lag opnieuw ruim boven de 2%. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer bleef in oktober weliswaar toenemen, maar ten opzichte van september was wel sprake van een halvering van de groei (+0,8%). Ook Argentinië (+8%) en Uruguay (+6%) wisten de groei vast te houden. In Australië bleef na een periode van herstel het volume in oktober voor het eerst dit kalenderjaar licht achter bij vorig jaar (-0,3%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode januari tot en met oktober 2020 uiteindelijk opnieuw 1,8% hoger (+4,58 miljard kg) dan in 2019.

Markt blijft nog redelijk stabiel ondanks aanhoudende Corona onzekerheid

Sinds begin juli is het prijsniveau voor boter (in 25 kg verpakking) nagenoeg gelijk gebleven. Fluctuaties waren slechts van korte duur. Richting eind december ontstaat er echter enige druk op de prijzen. Kopers oriënteren zich voornamelijk op het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar, waarbij de grote onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis een grote invloed heeft. De prijzen van mager melkpoeder lopen sinds medio november weer voorzichtig op. Dit is opvallend omdat het voor Europa vanwege de ongunstige EUR/USD koersverhouding en het competitieve aanbod van melkpoeder uit de VS, lastiger is om product af te zetten op de wereldmarkt. De notering van vol melkpoeder is sinds de tweede helft van oktober langzaam gestegen. Europees product is te duur voor de wereldmarkt, waardoor de afzet zich vooral beperkt tot de interne markt.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

08 september 2022

Update 8/9 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de beleidsplannen van het kabinet ten aanzien van stikstof, klimaat, water en...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

06 oktober 2022

Update 6/10 volgende fase onderzoeksideeën melkveehouderij

Op basis van de wensen en suggesties ontving ZuivelNL 60 projectideeën van (kennis)instellingen en adviesorganisaties...

Lees het volledige bericht

05 oktober 2022

Internationale Melkprijsvergelijking weer gestart

De internationale melkprijsvergelijking gaat deze maand opnieuw van start onder de naam EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking...

Lees het volledige bericht