30 augustus 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel augustus 2023

De groei van de Nederlandse melkaanvoer is sinds mei iets afgevlakt. Voor de derde maand op rij kwam de groei onder 2% uit. Cumulatief lag het niveau in de eerste zeven maanden van 2023 2,9% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Lichte stijging EU volume

De EU-melkaanvoer nam in juni met 0,3% licht toe. Sinds februari ligt het groeitempo onder de 1%. Het beeld binnen de EU blijft divers. Enerzijds is er een stijging in Noordwest Europa (België, Duitsland en Nederland) en in Polen. Anderzijds zorgde de droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) voor dalende volumes. Ook de Ierse melkaanvoer laat al een aantal maanden een daling zien. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in het eerste halfjaar van 2023 met 0,7%.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in juni een gemengd beeld zien. De VS zagen het volume nauwelijks toenemen (+0,2%). Dit was ook het geval met Uruguay (+0,2%). Australië noteerde voor de tweede maand op rij groei (+1,2%), na bijna twee jaar krimp. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer daalde in deze seizoensmatige lagere productiemaand (-1,8%). Argentinië liet, net als in mei, een afname zien (-0,9%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in het eerste halfjaar van 2023 per saldo 0,8% (1,28 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode in 2022.

Druk op prijzen mager melkpoeder

De boterprijzen zijn in augustus, na de daling in de tweede helft van juni en in geheel juli, redelijk stabiel gebleven. De botermarkt is momenteel rustig. Het is een dunne markt met weinig koopinteresse. De roomprijzen zijn door de goede vraag naar room hoog. Hierdoor is er wat minder aanbod van verse boter. In tegenstelling tot boter is de notering van mager melkpoeder bijna onafgebroken gedaald sinds medio juni. Er is weinig vraag en voldoende aanbod. Op de wereldmarkt gaan de prijzen naar beneden, aangezien vanuit Oceanië tegen lagere niveaus wordt aangeboden. Dit zorgt voor druk op de Europese prijzen.

Lees het hele marktbericht augustus

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht